Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu 30.09.2023 tarihinde SES Antalya Şubesi, Memurevleri Mah. Güllük cad. No:105/2 adresinde, saat 12.00’da yapılacaktır.

1.toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2.toplantı 07/10/2023 tarihinde Antalya Tabip Odası toplantı salonu Meltem Mah. 3. Cadde üzeri 3808 Sok. Sağlıkçılar Apt. K:4 adresinde, saat 10.00’da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

 

GÜNDEM

a-    Yoklama

b-    Saygı duruşu

c-    Divanın oluşturulması

d-    Açılış konuşması

e-    Kongreye katılan konukların konuşması

f-     Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması

g-    Çalışma raporunun okunması

h-   Mali raporun okunması

i-     Denetleme kurulu raporunun okunması

j-      Raporların aklanması

k-    Tahmini bütçe ve onaylanması

l-     Kararlar

m-  İlgili organlara adayların belirlenmesi

n-   Seçimler

o-    Kapanış

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]