Hatay’da Basın Açıklaması; Şiddet Her Yerde Devam Ediyor!!!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Hatay’da deprem sonrasında aktif olarak zor koşullarda yaşamaya ve sağlık hizmeti vermeye çalışan hekimlere, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmaya devam ediliyor, Sağlık Bakanlığı ve Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ise güvenli iş yerleri, güvenceli iş, sağlıklı barınma koşulları sağlamadığı gibi tükenmemizi seyretmeye devam ediyor.

Önce 3 Mayıs 2023 te Reyhanlı Devlet Hastanesinde bir hekim arkadaşımız şiddete uğramış, kolu kırılmıştı. Ardından 10 gün önce Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan hekim arkadaşımız 10 kişinin saldırısına uğradı. Ambulansa yetişemese fiziki şiddet tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı.

Daha geçen hafta Gaziantep’te bir çalışma arkadaşımız bıçaklanmış ve hayati tehlike geçirmişti.

Bugünde Defne Devlet Hastanesinde çalışan bir hekim arkadaşımız, sırası gelmeden muayene olmak isteyen hasta yakını tarafından şiddete uğramış, yüzüne yabancı cisim fırlatılmış, saçından çekilerek yerlerde sürüklenmiş ve tekmelenmiştir. Hekim arkadaşımızın 11 haftalık gebeliği mevcut ve kanama olmasına neden olmuştur. Şu an yürürlükte olan Sağlıkta Şiddet Yasasına göre “Sağlık personelini kasten yaralama tutuklanma sebebi”  olmasına rağmen saldırgan serbest bırakılmıştır.

Aynı anda, aynı hastanede bir başka hekim arkadaşımız tehdit ediliyor.

Bu sorunlar burada her gün yaşanıyor.

‘’Renklerle uğraşmayı bırakın. Yarattığınız sağlık sistemi bizleri yalnızca tüketmiyor; Ölümle burun buruna getiriyor.

YAŞAMAK, YAŞATMAK İSTİYORUZ’’

Ve Sağlık Bakanına seslenmek istiyoruz!

  1. Depremde Hatay’la beraber Sağlık Sistemi de enkaz altında kalmışken,
  2. Hatay’daki sağlık emekçileri mobbinge uğrarken,
  3. Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin ek ödemeleri kesilirken,
  4. Hekimler, sağlık emekçileri hiçbir koşul neredeyse iyileştirilmediği için Hatay’ı terk etmeye mecbur bırakılırken,
  5. Hekimler ve sağlık emekçileri Hatay’da bile şiddete uğrarken,

Hekimlerinize, sağlık emekçilerine ne zaman sahip çıkacaksınız?

Hatay’a ne zaman sahip çıkacaksınız?

Tüm bu koşullara rağmen buradayız! Hiçbir yere gitmiyoruz! Kentimize de mesleğimize sahip çıkıyoruz!!!

 

 

Hatay Tabip Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Hekim Birliği Sendikası

Hatay Aile hekimleri Derneği

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]