2024-2025 yıllarını kapsayacak #TİS kapsamında birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan emekçilerin taleplerini merkez yönetim kurulu üyemiz Tayyar Özcan, yakın illerdeki şube yöneticilerimiz ve Adana Şube yönetici ve üyelerimiz ile birlikte Adana İl Halk Sağlık Müdürlüğü önünde dile getirdi. #BirlikteKazanacağız

Taleplerimiz İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]