Yemekhane ve kliniklerden alkışlarla Başhekimlik önüne gelen kitle” Hak Hukuk Adalet Direnerek Gelecek, Direne Direne Kazanacağız, Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz” sloganları eşliğinde toplandı. Açıklama boyunca katılım sağlayanlar oldu. Basın açıklamasına Diyarbakır Tabip Odası, Dev Sağlık İş, KESK Şubeler Platformu yöneticileri de katılım sağladı.

Çocuk Hastalıkları Hastanesi İşyeri Temsilcimizin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sürgün edilmesine ilişkin Hastane önünde SES Amed Şubesi olarak basın Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde bir açıklaması gerçekleştirildi.

Basın Açıklaması metnini Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülhan TEKİN okudu.

Basın Açıklaması İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]