Dersim Şubemiz: Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt Üyelerimize Karşı Düşmanca Bir Tavır İçerisinde Hiçbir Yasal Gerekçe ve Usul Gözetmeden Baskı, Mobbing ve Sürgünlerle Cezalandırma Amacı Gütmektedir!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Dersim Şubemiz, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt’un kurum içinde yapılan liyakatsiz atamalara karşı çıkıp kurum önünde yapılan basın açıklamasına katıldıkları için geçtiğimiz yıl Pertek ilçesine sürgün edilen ve açılan dava sonucunda görevlerine geri dönen üyelerimizin şimdi de Pülümür ilçesine sürgün edilmesine tepki gösterdi.

Seyit Rıza Meydanında gerçekleştirilen ve sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcilerinin de destek verdiği eylemde açıklama yapan Dersim Şube Eş Başkanımız Serap Kahraman şöyle konuştu: “Bildiğiniz üzere Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde dördü kadın beş üyemiz sadece kurum önünde basın açıklamasına katıldıkları için liyakatsiz İl Müdürü Ali Ekber Yurt tarafından sürgün edilmiştir. Sendikamız tarafından bu usulsüzlük birçok defa basın açıklamaları ve sosyal medya eylemleri ile gündeme getirilmiş ve süreç sizlerle paylaşılmıştır. Sendika avukatlarımızın sürgün edilen üyelerimiz için liyakatsiz il müdürü Ali Ekber Yurt’a karşı açtığı dava Mayıs ayı içerisinde tüm üyelerimizin eski görev yerlerine iadesi ile sonuçlanmış ve haklı olduğumuz bir kez daha anlaşılmış, idari mahkemelerce de tasdik edilmiştir. Ali Ekber Yurt’un ihtiyaca yönelik olduğunu iddia ettiği sürgünlerin asıl amacının sendika üyelerini cezalandırmak olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bir kez daha göstermiş oldu ki emekçiler sırtını siyasi makamlara dayayan liyakatsiz müdürlere boyun eğmeyecektir.31 Mart tarihinde sendikamızın yayınladığı basın metninde “yatılı kuruluşlardaki çocuk istismarı iddialarının üzerinin örtüldüğünü, çocuk istismarından soruşturulan müdürün aynı kurumda görevine devam ettiğini, birçok işlemde evrakta sahtecilik iddialarını” basın ve kamuoyu ile paylaşmamızın ardından, Ali Ekber Yurt sendikamızı ve üyelerimizi hedef alarak, sendika yöneticimize kurum koridorlarında bağırarak hakaretler savurmuştur. Yaptığımız başvuruya istinaden Valilik tarafından açılan idari soruşturmada yetkili makamlarca korunup kollanmıştır.
İl Müdürü üyelerimizi ikinci kez sürgün etmek için ilçede sosyal hizmet merkezi açtı
Erzincan İdari Mahkemesi’nin üyelerimizin eski görev yerlerine iade edilmesi kararının ardından, sürgün edilen üyelerimiz, daha eski görev yerlerine dönmeden İl Müdürü Ali Ekber Yurt tarafından üyelerimizi sürgün etmek için açılan Pülümür Sosyal Hizmet Merkezine tekrar sürgün edilmişlerdir. Daha önce yaptığımız basın açıklamalarında en az nüfusa sahip olan Pülümür ilçemize açılan bu kurumun emekçileri cezalandırmak için açıldığını, hizmet alanı olarak dahil edilen Nazımiye ilçesinden Pülümür ilçesine toplu taşımanın dahi olmadığını, sadece il merkezine en uzak ilçe olduğu için liyakatsiz il müdürü tarafından seçildiğini ifade etmiştik. İl Müdürü Ali Ekber Yurt yine kendisine yakışanı yaparak hukukun üstünlüğünü çiğnemiş, üyelerimiz hakkında alınan göreve iade kararı idarece uygulanmadan Pülümür ilçesine sürgünleri için Valilik Onaylarını almıştır. Pülümür ilçesine giden toplam dört meslek elemanının hepsinin sendika üyemiz olması, daha önce sürgün edilen üç üyemizin görevlerine başlamadan Pülümür ilçesine yeni sürgün kararlarının alınması tesadüf değildir. Ali Ekber Yurt üyelerimize karşı düşmanca bir tavır içerisinde hiçbir yasal gerekçe ve usul gözetmeden, baskı, mobbing ve sürgünlerle cezalandırma amacı gütmektedir. Ali Ekber Yurt tarafından kamu hizmeti olarak sunulan Pülümür Sosyal Hizmet Merkezine hizmet alanı olarak dahil edilen Nazımiye ilçesindeki vatandaşlara ve dezavantajlı bireylere başvuru merkezi olarak Pülümür ilçesi gösterilmektedir. Ancak Nazımiye ilçesinden Pülümür ilçesine toplu taşıma ile ulaşım imkanı dahi bulunmamakta, Nazımiye ilçesindeki dezavantajlı bireyler sosyal hizmetlere dair iş ve işlemlerinin yürütülmesi için maddi ve manevi olarak zarara uğratılmaktadır. Maalesef Ali Ekber Yurt’un nazarında sosyal hizmetin niteliği de vatandaşın ve emekçilerin mağduriyeti de hiçbir anlam ifade etmemektedir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]