Sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda örgütlü sendikamız üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumayı amaçladığı gibi çalışanların çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında ekonomik, demokratik, mesleki, hukuksal hak mücadelesini de yürütür. İş yerlerinde yaşanan sorunlarla ilgili çözüm odaklı çalışmaları esas alır ve bu çerçevede mücadele eder. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak iş kolumuzda çalışma barışının korunması ve geliştirilmesi için kurum amirleri ile değişik zamanlarda görüşmeler yapar, bu görüşmelerde; iş yerlerindeki sorun çözümünde diyalog yöntemini esas alırız. Sağlık iş kolundaki yaşanan liyakatsiz atamalar, keyfi uygulamalar işyerlerinde sorunların büyümesine ve istenmeyen sonuçlara sebep olmaktadır.

En son Hakkari Devlet Hastanesinde liyakatsız yöneticilerin keyfi uygulamaları ve mobbingi sonucu talihsiz bir olay yaşanmıştır. Hastane yöneticileri tarafından gece yarıları adeta baskına gider gibi hemşire odalarının basılması, yoğun çalışma koşulları göz önünde bulundurulmadan planlamalar yapılıyor olması sorunları içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Sağlık sorunlarından kaynaklı sağlık emekçilerinin almış oldukları sağlık raporlarının sürekli hakem heyetine gönderilmesi, adeta mobbinge dönüşen, başta üyelerimiz olmak üzere çalışanlarda ciddi sorunlar yaratmıştır. Hakkari Şubemiz aylar öncesinden il sağlık müdürüyle görüşmüş, sorunu bildirmiş çözüleceği söylenmesine rağmen sorunlar çözülmediği gibi her geçen gün artarak devam etmiştir. En son 25.03.2023 tarihinde bir sağlık emekçisi arkadaşımız ailesinin kendisine ulaşamaması ve ailenin polise haber vermesi sonucunda evine gidildiğinde intihar girişimi şüphesi ile hastaneye kaldırılmış, halen yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Bu vakanın nedenleri elbette adli soruşturma sonucunda ve sağlık emekçisi üyemiz sağlığına kavuştuğunda ortaya çıkacaktır. Hem bu durum hem de genel olarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşadığı sorunlarının takipçisi olacağımızı ve bununla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağız. Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürü ve hastane başhekiminden görev ve sorumlulukları çerçevesinde bu durumun aydınlığa kavuşturulması için gerekli soruşturmayı başlatmalarını bekliyoruz.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak intihar iddiası ile tedavi altına alınan sağlık emekçisi üyemizin sağlık durumu ile yakından ilgilendiğimizi, adli ve idari soruşturmalar sonucunda açığa çıkacak sonuçlar üzerinden konunun takipçisi olacağımızı özellikle belirtmek istiyoruz.  Bir kez daha açığa çıkıyor ki liyakatsız yöneticilerin keyfi uygulamaları, çalışanlar üzerinde uyguladığı baskı ve mobbing ya intihara ya da ölümlere sebep oluyor. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine uygulanan mobbing ve keyfi uygulamalara karşı her türlü demokratik, hukuki haklarımızı kullanacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. 03.04.2023

 

Merkez Yönetim Kurulu

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]