Daha iyi çalışma koşulları ve eşit ücret talebi ile 8 Mart 1857’ de New York’ta dokuma işçisi kadınların başlattığı isyan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiği, kadınların dayanışma ve mücadeleyi örgütledikleri renkleriyle, sözleriyle eylemleriyle bir araya geldiği, isyanını eyleme dönüştürdüğü gündür 8 Mart.

Milyonlarca insan 6 Şubat günü depremle karanlık bir sabaha uyandı. Olağanüstü durumlarda, savaşlarda olduğu gibi afetlerde de yine en çok etkilenen kadınlar ve çocuklar oluyor. Derin acılar bırakan deprem savaşlarda olduğu gibi kadınlar ve çocuklar üzerinde ağır etkiler bırakıyor. Başta AKP iktidarının kapitalist politikaları olmak üzere, sermayenin, kentsel rantın, liyakatsızlığın, insan hayatını hiçe sayan imar uygulamalarının sebep olduğu bu büyük yıkımın sonuçları, zaten yoksulluk kıskacında, etnik ve dinsel olarak ayrımcılığa uğrayan, bölgesel eşitsizliğe, savaşa,  emek sömürüsüne ve ataerkil şiddete maruz kalan kadınları daha derinden etkiliyor. Siyasi iktidarın doğal felaket diyerek kendi sorumluluğunu görmezden gelen tüm sorumluluğu doğaya atan, kader ile açıklayan tutumuna karşı bizler yaşanan kayıpların kapitalizmin doğa ve insan düşmanı politikalarının bir sonucu olduğunu biliyoruz.

Biz kadınlar gücümüzü Rosa Luxemburgdan, Clare Zetkinden, Virginia Woolf’ten alıp her geçen gün daha da büyüterek çoğaltıyoruz. Yeri geldiğinde enkaz altında can arayan, yeri geldiğinde afetzedelere çorba dağıtan,kimi zaman kayıplarına gözyaşı döken kimi zaman sağlık emekçisi olarak  yara saran olduk. Depremzede olmamıza rağmen önceliğimiz yine görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek oldu.

Enkaza dönen kentlerden sağ kurtulabilen, yakınlarını kaybetmenin ağır travmasını yaşayan kadınlar bir taraftan da güvenlik endişesini yaşıyor. Kadınlar göçe, yoksulluğa, salgın hastalıklara ve şiddet riskine karşı en savunmasız toplumsal kesimi oluşturuyor. 

Her türlü saldırıya rağmen sokakları terk etmeyen, hakları ve hayatları için direnen kadınlar olarak hep birlikte dayanışma içinde enkazın yarattığı fiziksel ve psikolojik yıkıma karşı mücadele edeceğiz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]