Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Yaşanan Baskılara Dikkat Çeken Amed Şubemiz: Baskılar ve Soruşturmalar Bizi Yıldıramaz! Onlar Geçici, Biz Kalıcıyız!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Amed Şubemiz, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yaşanan usulsüzlük, mobbing ve baskılara dikkat çekerek, “İhraç üyelerimize dahi soruşturma açılıyor, tüm sendikal çalışmalarımız engellenmeye çalışıyor. Bilinmelidir ki biz buradayız ve emekçinin hakkını savunmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Şube Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Amed Şube Eş Başkanımız Şiyar Güldiken şöyle konuştu: “Sosyal hizmetler hak temelli olmadığında, iktidarların oy devşirme ve toplumu kendisine bağımlı hale getirme politikalarına dönüşmektedir. Bununla birlikte liyakat sahibi olmayanların kurum idarecileri olarak görevlendirilmeleri, hem halka verilen hizmetleri bir lütuf haline getirmekte hem de iş yükünü arttırarak çalışan üzerinde mobbing ve baskıyı arttırmakta, iş barışını da bozmaktadır. Sosyal hizmetin doğru verilmesini savunan ve yanlış politikaları eleştiren çalışanlar, sürekli olarak soruşturmalara tabi tutulmakta ve sindirilmeye çalışılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından benzer gerekçelerle ve ihtiyaca binaen denilerek birçok çalışan çevre ilçelere sürgün edilmiş, Sendikalar açıklama yapamaz, biz devletiz diyecek kadar pervasızlaşmıştır. Bu durum aslında tüm illerde mevcut olup Diyarbakır’da ise süreklileşmiştir. Ancak bu durumun defalarca basın yoluyla hem bakanlığa hem de Valiliğe bildirilmiş olmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmamış olması, bir politikanın devam ettirildiği şüphesini oluşturmaktadır. Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğündeki birçok idarecinin yapıkları yolsuzluklar ve kadına yönelik tacizlere yönelik bir soruşturma açılmazken ya da göstermelik soruşturmalarla sümen altı ediliyorken kurumda usulsüz ve keyfi soruşturmalar açılmaya devam edilmektedir. Kurumda onuru ve ilkeleri ile çalışan emekçilerden neredeyse soruşturma açılmamış kimse kalmamıştır, kurum idaresi bu şekilde çalışanları sindirmeye amaçlamaktadır. Ancak Kamu malını çalanlar, kuruma ait hurdaları satanlar, birlikte çalıştığı kadınlara sözlü tacizde bulunanlar açıkça korunmaktadır.  Hatta soruşturması halen devam edenler, başka soruşturmalarda muhakkik yapılarak çalışanlara ceza verilmesi için baskı aracı olarak kullanılmaktadır. SES iş yerlerinde emekçiler mobbinge, haksızlığa ve sürgüne maruz kaldığında örgütlü bir şekilde mücadele eder. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü emekçilerin demokratik hak taleplerine ve yapılan hukuksuzluklarla mücadele edilmesine şaşırmamalı aksine kurumda bu kadar usulsüzlüğün neden devam ettiğine şaşırmalıdır. SES’e karşı açıkça ayrımcılık yapıldığının en somut göstergelerinden biri de Banka promosyonlarının, artan enflasyon nedeniyle revize edilmesine ilişkin 2022 yılı ağustos ayında yaptığımız çalışmada görülmüştür. Sözde yetkili sendikanın güdümünde olan idareciler tarafından sırf SES talep ediyor diye sözleşmesi devam eden banka ile o dönemde görüşme yapılmayarak tüm çalışanlar mağdur edildi, Müdürlüğe yazdığımız yazıya cevap dahi verilmedi. Şimdi de iş bilmeyen bu liyakatsiz idareciler, bankaların peşinden koşarak promosyonun arttırılmasına çalışıyor, üyelerimizden konuya ilişkin destek istiyorlar. Bu mesele için “O tren çoktan kaçtı, siz durakta izlemeye devam edin derler” Emekçilerin hakları için yaptığımız birçok sendikal çalışma suç sayılarak soruşturmalar açılmakta ve örgütlenme özgürlüğü alenen engellenmektedir. En son 8 Aralıkta Türkiye genelinde KESK’in başlatmış olduğu “Geçinemiyoruz” imza kampanyası kapsamında her iş yerinde olduğu gibi Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında gerçekleştirdiğimiz imza toplama çalışması sonrasında Şube Eş Başkanımız, Şube Kadın Sekreterimiz ihraç edilmiş olmasına rağmen, İş yeri Temsilcimiz ve geçmiş dönemlerde yöneticilik yapmış bir üyemize soruşturma açılmıştır. Burada açıkça 4688 sayılı yasa ile güvence altına alınmış olan sendikal faaliyet engellenmekte ve suç işlenmektedir. Biz sendikal eylemlerimizi ve anayasal haklarımızı sürdürmeye, sosyal hizmetin etiğinden ve mesleki ilkelerinden bihaber olan uygulamalara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Usulsüz ve baskıcı yöntemler ile yürütülen idarecilik anlayışı mutlaka kaybedecek, bizlerse dayanışmamızı büyütmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Gerek Hukuki mücadelemiz gerekse haklı fiili ve meşru mücadelemiz devam edecektir. SES’in tarihi, KESK’in tarihi bu mücadeleler ve kazanımları ile doludur.  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliğini, sendikal faaliyetlere yasakçı bir zihniyetle yaklaşan, adil ve şeffaf soruşturma yürütmeyen, bağlı kuruluşlarının bazılarında işlenen suçların üstünü kapatmaya çalışan liyakatsiz idareciler yerine, özverileri ile çalışan emekçilerle uzlaşabilen, iş barışını ve iş huzurunu bozmayan, mesleki yeterliliği olan yöneticiler atanması ve zorbalığa maruz bırakılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarının haklarını teslim etmesi ve üyelerimiz başta olmak üzere yapılan soruşturmalar, sürgünlerin ve yer değiştirmelerin son bulması için göreve çağırıyoruz. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak halkın doğru ve yeterli hizmet alması, çalışanların huzurlu ve güvenli işyerlerinde çalışması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.  Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın SES, yaşasın KESK.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]