Hatay Şubemiz “Güvencesiz çalışan kamu dışı sağlık emekçileri kadroya alınsın” açıklamasında bulundu.

 

Şubemiz tarafından gerçekleştirilen açıklamada konuşan Hatay Şube Eş Başkanımız Meryem Avcı Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada sözleşmelilerin uzun bir süredir beklediği kadro konusuna yer verdiğini ifade ederek, söz konusu açıklamanın uzun süredir “amasız, fakatsız, koşulsuz kadro” talebi için mücadele eden sözleşmelilerde hayal kırıklığı yarattığına vurgu yaptı.

 

Avcı sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı tarafından yapılan “kadro” açıklaması süresiz sözleşmeli olarak çalışan personelin tamamını değil, bir kısmını kapsamaktadır. Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde ise üç yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacağından sözleşmeliden kadroya geçiş 3 +1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşebilecektir. Hali hazırda 3+1 adı verilen sistemle kadro karşılığı çalışan on binlerce sözleşmelinin durumunda ise herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Ayrıca Eylül ayı verilerine göre kamuda toplam 590 bin 257 sözleşmeli personelden sadece 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebileceğini belirtmiştir. 2006-2007 yıllarında yani AKP hükümetleri döneminde yapılan değişikliklerle sözleşmeli istihdamın kapısı sonuna kadar açılmıştır. Şişirilen sözleşmeli istihdam AKP iktidarı tarafından 2011 ve 2014 seçimleri öncesinde seçim yatırımı haline getirilmiştir. Ancak sözleşmelilerin bir kısmı seçim öncelerinde kadroya alınsa da sözleşmeli istihdama son verilmemiş, bir sonraki seçimin yatırımı olarak kullanılmak üzere sözleşmeli istihdamın şişirilmesine devam edilmiştir. Son olarak geçen hafta Sağlık Bakanlığı 32 bin sözleşmeli personel alacağını duyurmuştur. Bu durum iktidarın bu konudaki çelişkilerini ve samimiyetsizliğini bir kere daha açıkça ortaya koymaktadır. Bu politikaların sonucunda dokuz yıl önce kamuda istihdam edilen her 100 kamu emekçisinden 4’ü sözleşmeli personel iken bugün kamuda istihdam edilen her 100 kamu emekçisinden 16’sı sözleşmeli personeldir. Bu durum izlenen politikaların bir sonucu iken bizi size kadro veriyoruz diye oyalamalarını kabul etmiyoruz. AKP ve bizim sendikamız dedikleri Memur Sen’in sağlık işkolundaki sendikası sağlık-sen yıllardır toplu iş sözleşmelerinde kapsam dışı bıraktığı kamu dışı sağlık emekçilerinin bugün haklarını savunduğunu iddia etmektedir.  20 yılı aşkın süredir iktidar olan AKP ve onunla her toplu iş sözleşmesini emekçinin aleyhindeki pek çok düzenlemeye rağmen imzalayan Memur-Sen; güvencesiz ve sözleşmeli istihdam biçimlerini kamuda yaygınlaştıran kendi politikaları değilmiş gibi her gün yeni bir “müjde” ile konuyu seçim yatırımına dönüştürmeye çalışmaktadır. Kısacası AKP iktidarı kendi eliyle büyüttüğü sözleşmeli istihdam sorununa kalıcı bir çözüm getirmek yerine sözleşmelilerin tamamını kapsamayan düzenlemelerle yetinmesini beklemektedir. Kadroya alımlarda bir kere daha kapsam dışında tutulan kamu dışı sağlık emekçilerinin kadrolu istihdama dahil edilip edilmeyeceği yine belirsiz bırakılmıştır. Aile Sağlığı Merkezlerinde eşit iş, sorumluluk ve görev üstlenen kamu dışı istihdam edilen Türkiye’deki 3600 sağlık emekçisi güvencesiz çalışma koşullarına maruz kalmaktadır. İktidar ve yargının kol kola girdiği bir sistemde kamu dışı olarak çalışan sağlık emekçilerinin çalışma güvencesi olan sözleşmeleri tek taraflı olarak kolayca fesh edilebilmekte. Gebelik, doğumla ilgili sosyal ve ekonomik haklarından yeterince faydalanamamakta, tayin olma ve eş/özür durumuna bağlı yer değişikliği yapamamakta, izin, rapor, sağlık sorunları ve engellilik durumları gibi pek çok sorunla karşılaştığında hak gaspına uğramaktadırlar. 12 yıldır hakları bu şekilde elinden alınan kamu dışı sağlık emekçilerinin öncelikli ve acil bir şekilde kadroya alınmasını talep ediyoruz. SES olarak güvenceli istihdam, yoksulluk sınırının üstünde ve emekliliğe yansıyan temel ücret talebimizi yinelemeye devam ediyor; bu yarım yamalak düzenlemelerin kapsayıcı olması için sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Kamuda asli ve sürekli işler başta olmak üzere tüm alanlarda her türlü güvencesiz istihdama son verilmesi, tüm kamu çalışanlarının güvenceli-kadrolu olarak istihdam edilmesi mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]