Ankara Şubemiz bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi yemekhanesi önünde zamanında ödenmeyen tavan, teşvik ve nöbet ücretlerine dair açıklama yaptı.

Şubemiz adına açıklama yapan Anestezi Hemşiresi Birgül Topçu şöyle konuştu: “Ankara’da üniversite hastanelerinde ekonomik darboğaz gerekçesiyle sağlık hemşirelerinin çalışma alanları işkenceye dönmüştür. Yıllardır biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri açlık sınırının biraz üzerinde yoksulluk sınırı altında 24 saat sağlık hizmeti sunmaya çalışırken denge tazminatı, döner sermaye performansı A puan yok E puan gibi saçma sapan uygulamalar ile meşgul edilerek, asıl sorunlarımız görmezlikten gelinmeye devam etmektedir. Önce Bakanlığın sonra YÖK’ün kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalar ile sağlık emekçilerinin çok ücret aldığı algısı yaratılmıştır. Bir gruba tavan ödemesi yapılırken, diğerlerine taban katsayısı reva görülmüştür. Hatta bu tavan ödemede izin ve hastalık durumunda kesinti yapılacağı yönetmelikte belirtilmiştir. Aynı işi yapan derece ve kıdeme sahip üniversiteler arasında hatta çalışanlar arasında bile farklı ücretlendirmeler yapılmıştır. Servisten servise, kişiden kişiye değişen ödemelerin nedenleri konusunda sağlık emekçilerine bilgi verilmemiştir. Biz ödenmeyen Covid ücretlerimizi, zamanında ödenmeyen nöbet paralarımızı, teşvik ve taban ödemelerinin tam ve zamanında yatırılmasını, maaş bordrosunda görülen performans ücretinin yatırılmasını istiyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]