Sağlıkta şiddet yasasının çıkartılması, özlük haklarının iyileştirilmesi ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde yapılan iş bırakma eylemine katıldığı gerekçesi ile Eskişehir Şube Eş Başkanımız Birtürk Özkavak ve üyelerimizin aylık ücretinden kesinti yapılmıştı.

Eskişehir Şube Eş Başkanımız Birtürk Özkavak ve üyelerimiz adına açtığımız davada  istinaf yolu kapalı olacak şekilde cezaların iptal edilerek ücretlerin iadesine karar verilmiştir.

 

Kararı Erişmek İçin >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]