Samsun Şubemiz “Sağlık kurumları işletme, hekimler işletmeci değildir” açıklamasında bulundu.

Samsun Şube Başkanımız Aysel Ocak şubemiz adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi AKP Hükümetinin iktidara gelmesi ile hız kazanmış ”Sağlıkta Dönüşüm Aldatmacası” ile hayata geçirilmiştir. AKP  tek başına iktidar olmasının avantajını kullanarak, birinci basamak temel sağlık hizmetlerinin verildiği, sağlık ocakları kapatılmış yerlerine Aile Sağlığı Merkezleri adı altında Aile Hekimliği uygulamasını getirmiştir. 16 yıl önce başlatılan bu sistem, 10 yıldır tüm ülkede uygulanmakta ve hem sağlık emekçileri açısından, hem de  hizmet alan toplum için sorunlar  yumağına haline gelmiştir. Aile Hekimleri işletmeciye, sağlık emekçileri iş güvencesiz işçilere, hastalarda müşteriye dönüştürülmüştür. İlimiz Samsun Alaçam ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan bir olay artık Aile Hekimliği Sisteminin uygulanamaz hale geldiğinin örneğidir. Aile Hekimi R.D’nin yerine başka bir hekim görevlendirilmiş, R.D giderlerini kendisinin karşıladığı, bakım onarım ve sarf malzemelerin bedelini yerine gelen Hekimden talep etmiş, bu isteği reddedilince, çalıştığı  Aile Hekimliğinden ayrılırken malzemeleri götürmüştür Olay İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiş, müdürlük tarafından  aile sağlığı merkezlerinde hekimlerin sözleşmeli çalıştıkları puanlarına göre  boş olan başka bir kuruma gönderilebileceklerini  ve aile sağlığı merkezlerinin iç düzenlemelerini kendilerinin karşıladığı bilgisi verilmiştir. Basında ve sosyal medya da R.D hedef haline getirilmiştir. Yaşanan bu olayın sorumlusu Hekimler değil, sağlık hizmetlerini özelleştiren siyasi iktidarlara bakılmalıdır. Hekimlerin  hastalarına ayırması gereken zamanı ne kadar hasta başvuru yaptı, karda mı, zararda mıyım; giderlerimi karşılayabilecek miyim; kira artışım ne kadar olacak  cari ödemem geldi mi  şeklinde motivasyon düşüklüğü yaşamalarına neden olmaktadır. ASM giderlerinin tamamı cari hesaplar kaleminden  değil, genel bütçeden  karşılanmalıdır. Ekonomik krizin tavan yaptığı günümüzde kamuya ait olmayan ASM’lerin kiralarındaki dudak uçuklatan artış, sarf malzemeleri  enflasyon oranında artarken, cari ödemelerdeki artış memur maaş zammıyla aynı oranda kalmakta ve gelirlerde  azalmaya yol açmaktadır. Cari ödemelerin geç ödenmesi ya da ödenmemesi sistemi işlemez hale getirmiştir. Son çıkan Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği nedeni ile aile sağlığı merkezi Hekimleri ve sağlık çalışanlarının yaşanan sorunlarla ilgili konuşamaz hale getirilmiştir. Sonuç olarak aile hekimliği uygulaması neoliberal sağlık reformlarının bir parçası ve kar odaklıdır. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  olarak, kamusal sağlık hizmetlerinde özelleştirme çalışmalarının başladığı tarihten bu güne sağlık hizmetlerinin herkes için bir hak olduğunu, nitelikli, erişilebilir ve ücretsiz olması gerektiğini, sosyal devlet olmanın sorumluluğu  olduğunu ifade ettik. Bu konuda sendikamızın ve iş kolumuzdaki  emek meslek örgütlerimizle yaptığımız onlarca çalışmayı ve önerilerimizi yetkililerle paylaştık. Bu sistemin  değişmesi gerektiğine dair yıllardır mücadelemizi yürütüyoruz ve  sonuç alıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]