Sağlık emek ve meslek örgütleri Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla 12 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ni değerlendirmek, önümüzdeki dönemde toplumun sağlık hakkı ile sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik faaliyetleri ortaklaştırmak için dün bir araya geldi.

Sendikamız adına Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım’ın katıldığı toplantıda, sağlık emekçilerinin yok sayıldığı Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin bir an evvel güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sağlığın tüm alanlarını, basamaklarını ve herkesi kapsayan, emekliliğe yansıyan tek kalemde maaşın hak olduğu ve bunun için özlük haklarımızdan vazgeçmemizin beklenemeyeceği konusunda ortaklaşılan toplantıda birlikte mücadelenin önemine vurgu yapıldı.  Sağlıkta yaşanan sorunların en çok toplumun sağlığına zarar verdiği dile getirilen toplantıda temel taleplerin belirlenerek hızla bir eylem programının oluşturulması ve kamuoyuyla paylaşılması kararlaştırıldı.

Sendikamız, TTB, AHEF, BDS, GENEL SAĞLIK-İŞ, HEKİM BİRLİĞİ, HEKİM SEN, KADHED, TABİP SEN ve TÜMRAD-DER’in bir araya geldiği toplantıda bir sonraki buluşmanın 27 Ağustos 2022 tarihinde TTB’de olması ve temel taleplerin kamuoyuyla paylaşılarak eylem programının belirlenmesi kararı alındı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]