Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliğe Karşı Açıklamalar Yaptık: Ne Destek, Ne Teşvik! İnsanca Yaşamaya Yetecek Temel Ücret!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe karşı bugün il/ilçe sağlık müdürlükleri ve birinci basamak sağlık kurumları önünde, sendika binalarımızda açıklamalar gerçekleştirdik.

Ankara Şubemiz tarafından Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Numune Yerleşkesi önünde yapılan ve Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katıldığı açıklamada konuşan Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti. Eş Genel Başkanımız konuşmasına şöyle devam etti: “ SES olarak döner sermaye ve ek ödemeye, teşvik’e dayalı ödeme sistemi yerine tek kalemde, emekliliğe yansıyacak, insanca yaşamamıza yetecek, yoksulluk sınırı ve OECD ortalamaları düzeyinde bir ücret istemekteyiz. Sağlık emekçilerinin revizyona değil sağlığın finansman, organizasyon ve yönetim açısından koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanarak yeniden inşa edilmesine ihtiyacı olduğunu düşünmekteyiz. Sağlık emekçilerinin de diğer devlet memurları gibi uluslararası sözleşmelerden, insan hak ve hürriyetlerinden, çalışma haklarından, anayasal haklarından kaynaklı olarak gelir getirme koşuluna bağlanmadan gelirleri artırılmalıdır. SES olarak çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret mücadelemizden hiçbir koşulda vazgeçmiyoruz.”

İllerde yapılan eylemlerde okunan basın açıklaması metni için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]