Adana Şubemiz: Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Performans Sistemi Çökmüştür! Lütuf Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Adana Şubemiz sağlık emekçilerinin çalışma koşullarına dikkat çekmek amacıyla Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi önünde açıklama yaptı. 

Hastane önünde Şube Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Şube Sekreterimiz Haşim Çağrı şöyle konuştu: “Bir kez daha buradayız, bir kez daha tükendik diyoruz, bir kez daha haykırıyoruz: Sağlık sistemini işlemez hâle getirdiniz, ne vatandaş ne sağlık emekçileri memnun. Sağlık sisteminin iktidar tarafından özelleştirme girişiminin sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. Bu süreçte sağlık emekçileri, gittikçe daha az sürede daha az kişiyle daha çok iş yapmak, her an şiddete uğrama tehlikesiyle yaşama, her ay “Acaba bu ay ne kadar maaş alacağım?” derdiyle uğraşmak zorunda kalıyor. İktidarın politikası sonucunda bütün hastaneler kâr etmesi gereken kurumlar oldu. Kar edin ki performans dağıtalım deniliyor. Yanlış politikalar sonucunda, aylardır hastanemizdeki birçok sağlık emekçisi bir TL bile performans alamıyor. Performans sistemi çıktığında demiştik, “Sağlıkta performans ölüm demektir!” demiştik. Performans sistemi olsa olsa sağlık emekçilerini birbirine düşürür, başka bir işe yaramaz demiştik. Hala aynı yerdeyiz: Tek kalemde, emekliliğe yansıyacak, insanca yaşamaya yetecek temel ücret istiyoruz. Aylardır Cumhurbaşkanı’nın vereceğiz dediği ve vaatten öteye gitmeyen malpraktis yasasını, hekimlere 7200 diğer sağlık emekçilerine ise ayrım gözetmeksizin 3600 ek gösterge verilmesini, sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını ve enflasyon karşısında ezilen yok olan maaşlarımıza seyyanen zam yapılmasını istiyoruz. Kreş en temel insani haklardandır. Hele ki sağlık gibi 7/24 hizmet verilen alanda, kreş yaşamsaldır. Çalışma hayatına aile yaşamını aksatmadan katılabilmenin en insani çözümlerindendir. Yasalara göre dahi, belirli bir sayıda çalışandan fazlası olduğunda, kreş açmak idarenin yükümlülüğü. Oysaki hastanemizde güya olan kreşte, çocuklarımız, özel kreşlerle aynı ücretler istenerek kabul ediliyor. Hak olmaktan çıkıp, üzerimizden para kazanılacak bir alan olarak görülüyor. Derhal kreş hakkımızı istiyoruz. Hastanemizin özelliğinden dolayı, sağlıkta şiddete yaklaşımımız da farklıdır. Yıllardır her konuda özveri ile çalıştık, ancak görüyoruz ki iktidarın politikaları arasında bizi korumak, çalışma ortamlarımızı bizim için güvenli hâle getirmek yok. Belli ki bu hakkımızı da mücadele edecek alacağız. Mücadele etmekten geri durmadık durmayacağız. Bir kez daha sesleniyoruz, sağlıktaki kan kaybını durdurun. Her gün şiddet korkusuyla, ucuza, birbirine düşürülerek, daha fazla işi daha az kişiyle yapma zorunluluğu altında, hastaneye “para kazandırma” düşüncesiyle, mobbing ve baskılarla çalışmayı kabul etmiyoruz. Sağlıkta en küçük birimden en büyük kararlara kadar söz hakkımızın olduğu, insanca çalışacak koşulları oluşturacağız. SES olarak buradayız, mücadelemizde bütün sağlık emekçilerini yanımıza bekliyoruz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]