27 Mart 2022 Pazar günü saat 10. 00′ da Sivas Sultanşehir Uygulama Otelinde sendikamız üyesi hekimlerimizle kahvaltı eşliğinde biraraya gelindi. Yaşanan süreçte; Hekimleri örgütlemeye yönelik çalışmalar yapılmasının bugünlerde daha acil ve kıymetli olduğu görüşüldü. Nitelikli sağlık hizmetinin ekip işi olduğu, bütüncül bir yaklaşımla tüm meslek gruplarını kapsayacak şekilde örgütlenme gerekliliğinin ön plana çıktığı toplantıda, Sivas Tabip Odası ile ortak İşler çıkarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Birlikte Mücadele edecek, birlikte başaracağız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]