Sivas Cumhuriyet Meydanından Savaşa Karşı Barış talebimizi dillendirildi

Basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü ve Sivas Şubemiz Eş Başkanı Özgür Baştürk okudu.

Açıklamaya KESK bileşeni sendikalarımız, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri destek verdi.

 Basın Metni İçin >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]