Urfa Şubemizin de içinde yer aldığı Urfa Emek ve Demokrasi Platformu “İnsan Hakları” Sempozyumu düzenledi.

Urfa Barosu Av. Tahir Elçi Konferans Salonunda 5–6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyumun oturumlarının içeriği aşağıdadır:

  1. Oturum:  Kentleşme, Mevsimlik Tarım İşçiliği, Ekoloji

Moderatör Kentleşme Elif Erdem, Mevsimlik Tarım İşçiliği Prof. Dr. Sedat Benek, Ekoloji Nedim Çiçek

  1. Oturum:  Toplumsal Sağlık

Moderatör Anadil ve Sağlık Eylem Salar, Sağlıkta Eşitsizlikler/Ayrımcılıklar Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Bulut Ezer, Nasıl Bir Sağlık Sistemi? Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir

  1. Oturum: Kadın Yaşam Hakkı Moderatör. Av. Z. Dilek Polat, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa Av. Dilara İnal Gülhan
  2. Oturum: Eğitim Hakkı Moderatör Eğitim-Sen Urfa Şubesi Eş Başkanı Mahmut Binici, Eğitim Hakkı Eğitim-Sen Genel Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu
  3. Oturum: İşkence ve Kötü Muamele, Cezasızlık, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Moderatör İşkence ve Kötü Muamele İHD Eş Genel Başkanı Av. Eren Keskin, Cezasızlık Av. Mehmet Emin Aktar, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Av. Dr. Günal Kurşun

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]