Merkez Yönetim Kurulumuz 14 Mart Sağlık Haftasına giderken taleplerimizin karşılanması için yapacağımız eylem/etkinlik programını bugün genel merkezimizde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla açıkladı.

Basın toplantısında ilk sözü alan Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Ebru Ergin’e hastası tarafından uygulanan şiddeti kınayarak, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletti.

Merkez Yönetim Kurulu adına taleplerimizi ve eylem takvimimizi açıklayan Eş Genel başkanımız Selma Atabey ise şöyle konuştu: “Sağlık emekçilerinin örgütlü gücü olarak salgının başından beri sağlığımız, haklarımız, emeğimiz için mücadele ettik. Yıllardır yaşadığımız sorunlar Covid-19 pandemisi ile birlikte katlanarak arttı. Bizler “Yaşatmak için yaşamak istiyoruz” diye haykırırken 517 arkadaşımızı Covid nedeniyle kaybettik. Sesimizi duymak istemediler, bizleri görmezden geldiler. İş yerleri önünde, servislerde, Sağlık Bakanlığı önünde haykırdık. Bizleri duymadılar. Pandeminin başlarında alkışlanan bizler vergi yükünün, enflasyon oranlarının altında ezildik. Pandemi koşullarında izinsiz, dinlenmeksizin çalışmaya mecbur bırakıldık. Taleplerimiz görmezden gelindiği gibi her geçen gün çalışma koşullarımız ağırlaştırıldı, emeğimizin karşılığı ödenmedi, giderek yoksullaştırıldık.  Yıpranma payımızı talep ettik, 7200’e kadar kademeli ek gösterge talep ettik, Covid-19 un meslek hastalığı sayılmasını talep ettik, sağlıkta şiddete karşı etkin bir yasa talep ettik, yoksulluk sınırının üstünde, tamamı emekliliğe yansıyan ücret talep ettik. Bütün taleplerimiz göz ardı edildi, Sağlık Bakanlığı randevularımıza bile yanıt vermedi. Sağlık kurumları, sağlık emekçileri bu yükü kaldıramıyor, tükendik dedik, Bakanlık popülist politikalarına devam etti, muayene randevularını beş dakikada bire indirdi. Uykusuzluktan, yorgunluktan hayatımızı kaybediyoruz dedik, sesimiz çığlık oldu, Sağlık Bakanlığı’nın kapısına dayandı ancak sessiz duvarlarla karşılaştık. Yalnızlaştık, yaptığımız işe yabancılaştık, tükendik. Sağlık Bakanlığı ise sağlık emekçileri bu durumdayken özel hastane patronlarının isteklerini yerine getirmeyi tercih etti, hekimlere yönelik ekonomik iyileştirme öngören düzenlemeyi bile rafa kaldırdı. Sağlık emekçilerine kölelik koşularına yakışır çalışma ve ücret politikalarını reva gördü. Bizler sağlık emekçilerinin gür ve cesur sesiyiz. Bu SES’i daha fazla duymazdan gelemezsiniz. Bıçak kemikte! Yaptığımız eylem etkinlik ve tek günlük uyarı grevlerimizde taleplerimiz yerine getirilmediği sürece mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade etmiştik. Sağlık haftası kapsamında 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Covid-19, şiddet, mobbing sebebiyle, intihar ederek hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımızı bir kez daha saygı ile anıyoruz. Onların anısına bağlılığımızı özlemini duyduğumuz sağlık sistemi ve çalışma koşulları oluşturma mücadelesinde gösteriyoruz. 14 Mart’ların bayrama dönüşmesi için taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz.”

“Sağlık Bakanlığı’ndan 14 Mart 2022 acil taleplerimiz” başlığında taleplerimizi açıklayan Atabey konuşmasına şöyle devam etti:

 • Covid-19 meslek hastalığıdır, önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin.
 • Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın.
 • Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulsun.
 • Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin, performans, ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyan temel ücret verilsin.
 • 3600/7200 ek göstergeler sağlansın.
 • Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamında olduğundan, fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak ödensin ve sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere ayrımsız olarak uygulansın.
 • Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin.
 • Liyakatsiz atamalara, tip sözleşme dayatmalarına, tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin, eczacılık fakültelerinin, diş hekimliği fakültelerinin, hemşirelik fakültelerinin, sağlık bilimleri fakültelerinin ve sağlık meslek yüksekokullarının açılmalarına son verilsin.
 • OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamı yapılsın.
 • Haklarında kesinleşmiş yargı karar bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın
 • Sağlık hizmeti için ödediğimiz vergiler yeter. Katkı katılım payları ve ilave ücretler kaldırılsın
 • Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar emekçiler örgütleri aracılığıyla, halk da merkezde siyasi partiler, yerellerde ise yerel yönetimler, muhtarlıklar, örgütlü yapılar ve siyasi partiler eliyle süreçlere dahil olsun
 • Özel hastanelere verilen her türlü teşvik kaldırılsın, özel hastanelere aktarılan teşvik ve bütçe kamu sağlık kurumlarına aktarılsın
 • Kamu sağlık kurumları daha demokratik bir yapıya kavuşturulsun. Kamu sağlık kurumlarında idareci belirlenmeleri kriterlere uyanlar arasında o kurumlarda çalışan kişilerce seçim yöntemi ile belirlensin.

Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, 10-11 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Merkez Temsilciler Kurulu toplantısında almış olduğumuz kararlar doğrultusunda sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlara ve taleplerine iktidarın cevap olmamasına karşı Mart ayında yapacağımız eylem ve etkinlik programını ise şu şekilde açıkladı:

11 Mart 2022 günü;

Yitirdiğimiz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini anmak ve pandemideki sorunları tüm topluma ve Sağlık Bakanlığı’na anlatmak için Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde, yerellerde il/ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık kurumları önünde sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte basın açıklaması gerçekleştireceğiz.

13 Mart 2022 günü;

İstanbul’da sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte Beyaz Buluşma ve yürüyüş gerçekleştireceğiz.

14 – 15 Mart günlerinde;

Ülkenin her yerinde sağlık hizmeti üreten tüm meslek gruplarıyla birlikte hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağız.

19-20 Mart günlerinde;

Bölge bölge tüm Türkiye’de sağlık emekçileri buluşmaları gerçekleştireceğiz.

Atabey sözlerini “Taleplerimiz kabul edilmezse eylem ve etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” diyerek sonlandırdı.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]