17-18 ŞUBAT’TA 1.BASAMAKTA YAPILACAK İŞ BIRAKMA EYLEMLERİNİ DESTEKLİYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bugüne kadar işkolumuzdaki emekçilerin ekonomik özlük ve demokratik hakları ile halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkı için yoğun bir mücadele yürüttük. İşyerlerinde sağlık emek-meslek örgütleriyle ortak mücadele için ciddi çabalar harcamaktayız. Aynı zamanda işyerlerinden doğru daha birleşik ve örgütlü bir mücadeleyi örgütlenmeyi de önümüze görev olarak koymaktayız.

Birinci basamakta bugün yaşadığımız sorunların olacağını Aile Hekimliği sistemi daha ilk gündeme getirildiğinde ifade etmiş ve yoğun mücadele etmiştik. Son çıkan yönetmelikle birlikte de nasıl bir 1. Basamak sağlık sistemi istediğimizi de defalarca dile getirdik, eylem-etkinliklerde bulunduk, iş bırakmalar gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı, TBMM ve siyasi partiler nezdinde de çeşitli girişimlerde bulunduk, dosyalarımızı ilettik, soru önergeleri verilmesini sağladık, siyasi partilerle toplantılar yaptık, açıklamalar düzenledik. Sendikamızın birinci basamakta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili aşağıdaki açıklamalara bakmak önemlidir.

https://ses.org.tr/2021/07/aile-hekimligi-odeme-ve-sozlesme-yonetmeligi-iptal-edilmelidir/

https://ses.org.tr/2021/12/akp-hukumetleri-doneminde-koruyucu-saglik-hizmetlerinin-en-onemli-ayagi-olan-1-basamak-saglik-hizmetlerinde-gerileme-yasanmis-devrim-gibi-vadedilen-aile-hekimligi-sistemi-bir-fayda-getirmemistir/

Merkez Temsilciler Kurulumuzda yürüttüğümüz tartışmalar neticesinde 17-18 Şubat’ta 1. Basamakta örgütlü bazı sendika ve dernekler tarafından alınmış olan iş bırakma kararını destekliyoruz.

Birinci basamakta çalışan üyelerimiz ile şube/temsilciliklerimiz yerel özgünlüklerine göre yapılacak iş bırakma, basın açıklamaları ve eylem/etkinliklere katılabilirler.

Birinci basamak sağlık emekçilerine ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.

SES GENEL MERKEZİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]