ASH İl Müdürlüğü’nde Çalışanların Zorla Sağlık-Sen’e Üye Yapılmak İstenmesine Tepki Gösteren Amed Şubemiz: İdareciler Açıkça Suç İşlemektedir. Buradan Tüm Emekçilere Çağrımız Şudur: Hep Birlikte SES’te ve KESK’te Örgütlenelim, Bu Rantçı ve Talancı Gidişata Dur Diyelim

Facebook
Twitter
WhatsApp

Amed Şubemiz Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde kurum amirlerinin mobbing uygulayarak çalışanları Sağlık-Sen’e üye yapmasına ilişkin şube binasında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Şube Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Amed Şube Eş Başkanımız Şiyar Güldiken şöyle konuştu: “Sosyal hizmetler kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere desteğe ihtiyaç duyan kesimlere ayrımsız şekilde ücretsiz, eşit, nitelikli, kamusal ve anadilinde hizmet sağlanması gereken bir alandır. Sendikamız ve sendika üyelerimizin esas aldığı sosyal hizmet politikası da tüm demokratik hukuk devletlerinde uygulanan evrensel insan haklarını yücelterek ayrımsız, eşit ve demokratik hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bundan önce de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve taşra kurumlarına dair birçok defa açıklama ve bilgilendirmeler yapmıştık. İyileşmesi gereken çalışma koşulları ve hizmet politikası maalesef daha fazla mobbing, daha fazla angarya iş ve daha fazla bağımlı bir toplum hedefi olarak sürmektedir. Bakanlık bünyesinde halen ek ders karşılığı, Asdep, sözleşmeli, 4A, 4B ve 4D olmak üzere birçok farklı çalışma şekli ile istihdam modeli uygulanmaktadır. Bu farklı çalışma şekillerinin her birinin özlük hakları da farklı olmakla birlikte idarecilerin keyfi yaklaşımı nedeniyle işinden olma kaygısıyla çalışanlar bulunmaktadır. Dolayısıyla sınırsız bir mobbing ve keyfiyet de vardır. Çalışanların fikri alınmadan, öznel durumları gözetilmeden yer değişikliği yapılarak iş barışını bozan bir hale gelinmiştir. Bulunduğu koltuğu, mevkii korumak ya da yeni bir yer elde etmek amacıyla hareket eden bu idareciler, özellikle iş güvencesi olmayan çalışanları odalarına çağırıp sözde yetkili sendikaya üye olmaları ve sendika faaliyetlerine katılmaları için baskı kurmakta, iş yeri temsilcisi gibi hareket etmektedir. Oysa emekçiyi toplu sözleşme masasında satan sözde yetkili sendikanın yöneticileri, kendi bireysel çıkar ve rantları dışında asla çalışanın gerçek sorunlarını çözemez! Kendisi aylık 32 bin TL maaş alan ve 1 buçuk milyonluk makam aracına binen sözde yetkili sendikanın yöneticileri, Ağustos ayında hükümetle imzaladıkları satış sözleşmesi sonrasındaki eleştirilere “her şey maddiyat değil biraz da maneviyat” diyecek kadar pervasızlaşmıştır. Kendilerine gelen eleştirileri duymamak için şeytanın dahi aklına gelmeyen bir yöntemle kendi resmi web sayfalarında SES’in telefon numarasını paylaşmışlardır. Bütün emekçiler bilmelidir ki emeğin ve emekçinin tek savunucusu, kurulduğu günden bugüne kadar onurlu bir mücadele yürüten SES’in bağlı olduğu KESK’tir. İl Müdürlüğüne bağlı olan bazı kuruluşların sözde yetkili sendikaya üye olan idarecilerinin kurum demirbaşında kayıtlı/kayıtsız hurda ve malzemeleri sattıkları, zimmete para geçirdikleri iddiaları varken bu idarecilerin hangi çalışanın hakkını savunacağı merak konusudur. Sadece Diyarbakır’da Covid nedeniyle 22 sağlık ve sosyal hizmet emekçisi yaşamını yitirmiş ancak malum sendika kendi üyesi olanlar için bir anma dahi yapmamıştır. Kurum idarecileri ile fotoğraflarda görünen, mobbinge ortak olan, emekçinin ezilmesine göz yuman bir pozisyondadırlar. Ayrıca 4688 Sayılı Kamu Görevlileri ve Sendikaları Kanunu gereği bir idareci eşit mesafede olmalıdır. Ancak var olan pratiğe göre bu idareciler açıkça suç işlemektedir. Buradan tüm emekçilere çağrımız şudur; hep birlikte SES’te ve KESK’te örgütlenelim, bu rantçı ve talancı gidişata dur diyelim.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]