Sorunlarımızın katlanarak artması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve koruyucu sağlık hizmetlerinin bu yönetim yapısı ve yönetim anlayışı ile bitirilme noktasına getirilmesi, ek ödeme yönetmeliğinin geri çekilmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeniden organizasyonu, sağlık hizmeti üreten sağlık emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının yeniden düzenlenmesi, sağlığa ayrılan bütçesinin artırılması için iş bıraktık.

ADANA

Aile Sağlığı Merkezlerinin çoğunluğunda yüksek katılımlı iş bırakma gerçekleşti.

ANKARA

Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım, Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz Eylem Kaya Eroğlu ve Ankara Şube Eş Başkanımız Nazan Karacabey, yapılan iş bırakma eylemini gözlemlemek ve sorunları üyelerimizden ve sağlık emekçilerinden dinleyerek gelecek dönem de yapılacak eylem etkinliklere zemin oluşturmak için görüş ve önerileri aldılar.

DİYARBAKIR

Aile Sağlığı Merkezlerinin çoğunluğunda yüksek katılımlı iş bırakma gerçekleşti.

ESKİŞEHİR

Aile Sağlığı Merkezlerinin çoğunluğunda yüksek katılımlı iş bırakma gerçekleşti.

GİRESUN

Giresun genelinde 140 aile hekiminden 70’i iş bıraktı.

İZMİR

Aile Sağlığı Merkezlerinin çoğunluğunda yüksek katılımlı iş bırakma ve basın açıklaması gerçekleşti.

Sendikamız adına konuşmayı Şube Eş Başkanımız Erkan Batmaz yaptı.

MANİSA

Manisa il genelinde yaklaşık %20-30 katılımlı iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Şube olarak Tabip Odası ve Manisa Aile Hekimleri Derneği ile birlikte Manisa Yunus Emre 1.nolu Sağlık Ocağında basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Eş Başkanımız Figen Pehlivan Demirel yaptı. Tabip odası ve AHED başkanı da konuşma yaptı.

MERSİN

16 Ağustos 2021 Pazartesi günü ASM’lerde çoğunluğun katılımı ile “sağlıkta şiddete hayır demek için, doğacak şiddette karşı bile ceza puanıyla karşı karşıya kalmamak için, azalan gelire ve güvencesizliğe dur demek için, en doğal hakkımız olan yıllık izinlerde hiç bir hak kaybına uğramadan vekil bırakmadan izne ayrılabilmek için, ceza puanları ile tehdit edilmeden koruyucu halk sağlığı hizmeti verebilmek için Mersin’de ASM’lerde hayat durduruldu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]