Mersin Şubemiz ve Mersin Tabip Odası, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğine karşı “İş yükünü ölçüsüz arttıran, gelir kaybına neden olan, aile hekimlerini susturan ‘ceza sözleşmesi’ aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği iptal edilmelidir” açıklamasında bulundu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]