Ankara Şubemiz, ATO, Ankara Dişhekimleri Odası, Dev Sağlık-İş ve TÜMRAD-DER: Sağlık Bakanlığının Bütçesi Boşaltılıyor! Sağlık Emekçilerine Çalışırken de Emekliliğinde de Bütçe Yok

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ankara Şubemiz, Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği “Sağlık emekçilerine çalışırken de emekliliğinde de bütçe yok” açıklamasında bulundu.

Sağlık emekçilerinin eriyen gelirlerine ilişkin ortak basın toplantısı düzenleyen sağlık emek ve meslek örgütleri adına açıklamayı yapan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Uğurlu şöyle konuştu: Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak Sağlıkta Dönüşüm Programları ile artan iş yükümüze rağmen gelirimiz sürekli erimiştir. SDP dönemi artan iş yükümüz pandemi dönemi daha da artmış, tüm sorunlara rağmen emeğimizin karşılığında taleplerimiz karşılanmamıştır.

 

MEMUR MAAŞ ZAM ORANI -ŞEHİR HASTANELERİ ÖDEMELERİ ARTIŞ ORANI
YIL SAĞLIK EMEKÇİLERİNE YAPILAN ARTIŞ ŞEHİR HASTANESİ MÜTEAHHİTLERİNE YAPILAN ARTIŞ
ENFLASYONUN ALTINDA ZAM ORANLARI MÜDAHELE EDİLMİŞ TÜFE TÜFE ÜFE DÖVİZ KURU ASGARİ ÜCRET ARTIŞ ORANI PİYASA (PAZAR) TESTİ
1. 6 AY 2. 6AY TÜFE
2014 125 TL 8,17 8,17 6,36 2,13 1071 5 Yılda bir piyasa testi ile fiyat güncelleme
2015 3 3 8,81 8,81 5,71 2,33 1201
2016 6 5 8,53 8,53 9,94 2,92 1647
2017 3 4 11,92 11,92 15,47 3,52 1777
2018 4 3,5 20,3 20,3 33,64 3,77 2029
2019 4 5 11,84 11,84 7,36 5,29 2558
2020 3 3 14,6 14,6 25,5 5,95 2943
2021           7,43 3577

 

Sağlık emekçisini enflasyon altında zam oranlarına mahkum eden iktidar müdahale edilmiş TÜİK TÜFE oranları ile reel ücretlerimizde kayıp yaşatırken, şehir hastanesi müteahhitlerine bütçeyi seferber etmiştir. Sağlık emekçilerine reel TÜFE’yi çok gören iktidar; şehir hastanesi kira ve hizmet bedeli ödemelerinde “TÜFE”, “ ÜFE” , “Döviz Kuru”, “Asgari Ücret Artış Oranı”, “Beş Yılda Bir Piyasa Testi” artış oranlarını kullanarak şehir hastaneleri müteahhitlerini koruyup kollamaktadır. Sağlık emekçileri TÜİK TÜFE rakamları ile birlikte 14,6 oranında zam oranı almış olup, şehir hastaneleri TÜFE, ÜFE arasındaki %10’nun üzerinde fark ile %25,5 zam oranından faydalanmıştır. Yine Şehir Hastaneleri yapımında kullanılan yabancı kaynaklar nedeniyle kira bedelinde ek olarak döviz kuru artışından faydalanmıştır.  Bazı hizmet ödemelerinde ise asgari ücrete yapılan %21,6 zamdan yararlandırılmıştır. Şehir hastanelerine geniş çerçevede zam tercihi ile ödeme yaparak müteahhitlerin gelir kaybını engellemeyi öngören iktidar piyasadaki hizmetin üretim maliyetini de koruma altına almış ve beş yılda bir “Piyasa- Pazar Testi” ile müteahhitlerini korumaktadır. Şehir hastaneleri tanınan bu ayrıcalıkla, sağlık bütçesini hortumlamakta ve şehir hastaneleri ödemeleri Sağlık Bakanlığı bütçesinde ana harcama kalemi haline gelmesine neden olmaktadır.  Tüm bu ayrım ve bütçenin seferber edilmesi  ile şehir hastaneleri müteahhitlerine 2020 yılında 8.739 milyonluk kira ve hizmet bedeli ödenmiş, 2021 bütçesinde ise şehir hastanelerine 16.391 milyon lira bütçe ayrılmıştır. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 722 binden fazla sağlık emekçisine ise 2020 yılında bütçesinde 24.278 milyon lira ayrılırken 2021 yılında 30.725 milyon lira ödeme ayrılmıştır. Sağlık Bakanlığı bütçesinde 2020-2021 dönemi personel harcamalarında %27’lik artış gerçekleşirken şehir hastaneleri ödemelerinde %88 artış gerçekleşecektir. Sağlık Bakanlığı 722 binden fazla sağlık emekçisine ayırdığı bütçenin % 54’nü, 13 şehir hastanesi müteahhitine ayırmıştır.

 

Memur Maaş Artışı ve Enflasyon Göstergeleri
2020-2021 TİS Maaş Zammı TÜFE ENAGrup TÜFE ÜFE Asgari Ücret Artış Oranı Döviz Kuru Artış Oranı Gram Altın Artış Oranı
6 14,6 36,72 25,5 21,5 24,8 56,6

 

2021-2020 dönemi memur maaş düzeyi; TİS ve müdahale edilmiş TÜİK TÜFE artış oranları ile reel olarak azalmıştır. ENAGrup TÜFE, ÜFE, Asgari Ücret Artış Oranları, Döviz Kuru Artışı, Gram Altın Artış Oranı gibi tüm göstergeler yaklaşık memur maaş artış oranının iki katı ve üstü gerçekleşmiştir Sağlık emekçileri yanlış politikalar nedeniyle çalışırken hakkını alamadığı gibi emekliliği sonrası da daha ciddi gelir kaybı ile yoksulluk sınırının altındaki ücretle yaşamaya mahkum edilmektedir. Bugün iktidar yıllardır seçim döneminde verdiği 3.600 ek göstergeyi pandemi döneminde dahi uygulamaya koyamamıştır. 3600 ek gösterge ile lisans mezunu hemşire/ebe/sağlık memuru gibi sağlık lisansiyerlerine aktif çalışmada maaşında 99, emekli maaşında yapacağı 869 TL’lik artış çok görülmüştür. Yine 7200 ek gösterge ile hekimlerin aktif çalışmada maaşlarında 596 TL, emekli maaşlarında yapacağı 1.152 TL’lik artış çok görülmüştür. Şehir hastaneleri müteahhitlerine 25 yıllığına tüm kaynakları seferber eden hükümet hemşire/ebe/sağlık memuru gibi sağlık lisansiyerlerine emekli maaşlarına yönelik 869 TL’lik, hekimlerin ise 1.152 TL’lik ek göstergeler ile zam talebini geri çevirmektedir.  Yoksulluk sınırının 9.395 TL olduğu 2021 ilk altı ayı için hemşire/ebe/sağlık memuru gibi sağlık lisansiyerlerine 3.960 TL emekli maaşı almakta pratisyen hekim ise 6.986 TL emekli maaşı almaktadır. Hiçbir iktidar döneminde sağlık emeği bu düzeyde meta haline getirilmemiş sömürülmemiştir. Bu sömürü özelinde son 20 yıldır performansa göre ödeme yöntemi yönetim aracı olarak kullanılmıştır. Öyle ki sağlık emekçileri performansa göre ödeme ile reel ücretlerinde yaşanan düşüş nedeniyle işyerlerinde yozlaşmasına ve sağlık hizmetlerine verilen zarar karşısında istenilen direnci gösterememiştir. Performansa göre ödeme ile üretim bandına sürülen ve seri üretim seferberliği içinde gelirlerinde yaşanacak düşmeler nedeniyle sağlık emekçileri izinlerini dahi kullanamamıştır. Bugün pandemi döneminde bütçe baskısıyla sağlık emekçilerinin tamamı ek ödemeden faydalanamadığı gibi ek ödeme alabilen pek çok sağlık emekçisi de tavandan ek ödeme kapsamına alınmamıştır. Bakanlık izin yasaklarını kaldırsa dahi tavandan ek ödemenin çalıştığı gün sayısı ile birlikte değerlendirilmiş olmasından dolayı zaten ekonomik sıkıntı yaşayan sağlık emekçileri izinlerinden feragat etmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle sağlık emekçilerinin dinlenme hakkı gasp edilmiştir. Pandemi dönemi, üniversiteler sağlık hizmeti veriyor olarak görülmezken, diğer alanlarda çalışan sağlık emekçilerinin %80’nine yakını Covid dışı alanda çalışıyor olarak değerlendirilmiştir. Çalışanların %80’nini Covid dışı alanda gören iktidar, Covid dışı alanda gördüğü sağlık emekçilerinden uzman hekime maaşının %62, hemşire/ebe/sağlık memuru gibi unvanlara maaşının %8’i kadar ödemeyi mükafat olarak sunmuştur. Bir kez daha ifade ediyoruz sağlık kurumları dediğiniz yerler dört duvar, sağlık hizmetleri ise biz sağlık emekçilerinin emeğidir. Şehir hastaneleri olmadan sağlık hizmeti sunabilirsiniz ancak sağlık emeği olmadan şehir hastanelerinizin bir önemi olmayacaktır. Kamuoyuna saygı ile paylaşıyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]