Market Tedbirleri Genelgesi kapsamında zorunlu temel ihtiyaçlar hariç diğer ürünlerin satışı yasaklandı. Bazı marketlerde satılmasını engellemek için bant çekilen ürünler arasında hijyenik pedlerin de yer aldığı menstrüel ürünlerin satışının yapılmadığı görüldü. Yayımlanan genelgede hijyenik ped gibi menstrüel ürünler metinde açıkça ifade edilmediği için bazı marketler hijyenik ped vb. ürünlerin yasaklı ürünler arasında yer almasının nedenini bu ürünlerle ilgili genelgede satış yasağı kapsamına girip girmediğinin yoruma açık bırakılması olarak yorumladı. Hijyenik pedin lüks tüketim olarak değerlendirildiği ancak zorunlu ihtiyaçlar kısmında kimi yerde satışı devam ederken kimi yerde satışının yapılmadığı görülüyor. İçişleri Bakanlığı’na “ Menstrüel ürünler satışına izin verilen temel ihtiyaçlar kapsamında mı? Öyle ise neden bunu açıkça yazmadınız ve bunu neden muhatapların inisiyatifine bıraktınız. Bu satış yasağı bakımından hijyenik pedler temel ihtiyaç kategorisindedir. Hijyenik ped ve menstrüel ürünler satılmaya devam ediliyorsa bu onların temel ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Son dönemlerde özellikle Covid-19 sürecinin yarattığı gelir düşüşüne rağmen hijyenik ped, tampon gibi ürünlerin fiyatında ciddi bir artış söz konusu. Her geçen gün daha fazla kişi için erişilmez hale geliyor bu ürünler. Bunun en önemli sebeplerinden biri, menstrüel ürünlerin sanki lüks bir tüketim ürünüymüş gibi %18 KDV ile vergilendirilmesidir. Hijyenik ped ürünler lüks ürün olarak değil, temel ihtiyaç olarak vergilendirilmeli. Hijyenik ped gibi ürünler kamusal alanlarda, ortaokul, lise, üniversite, spor, gençlik merkezlerinde, cezaevinde ve afet durumlarında kadınlar için en temel ihtiyaçtır. Bu nedenlerden dolayı özellikle ücretsiz temin edileceği bir sistemi hayata geçirmek gerektiğini düşünüyoruz, yasaklanmasını değil. Bana lazım değilse, kimseye lazım değil mantığı kabul edilemez. 09.05.2021

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]