İdari İzin Konusunda da Aşı Konusunda da Sorumluluk Bakanlıktadır, Sorumluluk Devredilemez, Hakların Kullanımı Engellenemez!

Facebook
Twitter
WhatsApp

“Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle önlenebilir ölümleri önlemek ve salgının önüne geçmek için sağlık örgütleri tarafından yapılan onca çağrıya iktidar kulak tıkamıştı. Gerek tam kapanma kararında gerekse yayınlanan genelgelerde, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma koşullarına dair herhangi bir iyileştirme öngörülmediği gibi; 7/24 çalışma, izin kullanmama, dinlenmeme gibi yine ağır çalışma koşullarını dayatma çıktı. Bunlardan biri de; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan resmi yazıdır. Yazı birinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık kurumları olan ASM’ler ve TSM’lerin 10 ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün olan idari izinden yararlanamayacaklarını ve aşı başta olmak üzere sağlık hizmeti sunumuna devam edeceklerini bildirmiştir. Toplumun aşılanması ve salgından korunması için yoğun emek veren birinci basamak sağlık emekçileri için, hem aşı lojistiğini sağlamayarak süreci yönetemeyen hem de dinlenmeleri için idari izni çok gören Sağlık Bakanlığı’nı bu mağduriyeti ortadan kaldıracak adım atmaya çağırıyoruz, ertelenemeyen aşılar dışında sağlık hizmeti sunumunu kabul etmiyoruz” demiştik.

İdari iznin bir hak olduğunu, bu 2,5 günde birinci basamaklarda sağlık hizmeti sunumuna devam edilmesinin, üstelik de planlamasının sağlık müdürlüklerinin görüşüne bırakılmasının, uygulama farklılıklarının yaratacağı mağduriyete dikkat çekmiş, aşı çalışmaları toplum sağlığıyla yakından ilgili olduğu için sadece ertelenemeyen aşı randevularının yerine getirilmesini, bunun dışında hizmet sunulmamasını, buna karşılık idari iznin karşılığının yine öncelikli olarak izin olarak verilmesini, mümkün olmadığı koşullarda da nöbet ücreti olarak ödenmesini talep etmiş, Sağlık Bakanlığı’na da ilgili konuda görüşlerimizi ileten yazı göndermiştik.

Alandan gelen tepkiler sonucunda Bakanlık yeni bir genelge yayınlamış, bu genelgeyle de kendi yarattığı sorunları çözmemeyi, sorumluluğu TSM/İSM’lerde ilçe yöneticilerine, ASM’lerde ise aile hekimlerine bırakmayı tercih etmiştir.

Açıkça idari izin ilan edilmemesini, yasal bir hakkın kullanılmasının çetrefilli yollarla kısmen/tamamen engellenmesini, tedariğini ve dağıtımını beceremedikleri aşıların sorumluluğunu üstlenmemelerini kabul etmiyoruz. Soru işaretlerine yer bırakmayacak şekilde birinci basamakta aşı randevularıyla ilgili düzenlemenin Bakanlık tarafından yapılmasını, söz konusu 2,5 günün idari izin kapsamında sayıldığının açıkça ilan etmesini talep ediyoruz. 05.05.2021

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]