2020 yılı sonunda yapılan Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonrasında 15 Mart-9 Nisan 2021 tarihleri arası mülakat sınavı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan mülakat sınavında Türkiye genelinde ve il genelinde dereceye giren birçok kişi 70 altında puan verilerek elenmiştir. Bir çok ilden bu konuda şikayetler genel merkezimize iletilmiştir. Yapılan sözlü mülakatlarda tüm sorulara doğru cevap veren ve yazılı sınavda da yüksek puan alan çok sayıda SES üyesi de mülakatta elenmiştir.

Almış olduğumuz bilgilere göre yapılan mülakatın hiç bir nesnelliği olmadığı gibi düşük puan alanlara da nesnel hiç bir gerekçe sunulmamıştır.

Sınavlara mülakatın eklenmesindeki temel amaç iktidarın kendinden olmayanları memur yapmamak veya görevde yükselmelerini engellemek amaclıdır. Bu yaklaşımı asla kabul etmiyoruz.

Kaldı ki mülakat sınavı uygulansa bile nesnel ölçütlere uygun ve objektif olması gerekir. Kurulan mülakat komisyonu başvurulan unvan ya da görevde yükselmek istenen bölüme uygun soruları sormak ve bunların cevapları kayıt altına almak, komisyon üyeleri ve sınava giren kişi tarafından da imza altına alınmak zorundadır. Yine mülakatlarda kamera bulundurularak kayıt altına alınması ve ilerde doğabilecek bir itirazda bu belgeler esas alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Mülakat sınavları haksızlığa, torpile, kayırmacılığa ve hak etmeyenlerin seçilmesiyle kamuda niteliksizliğe, liyakatsızlığa yol açmaktadır. Bu nedenle yapılan mülakat sınavı iptal edilmelidir. Dolayısıyla mülakat sistemi tümden kaldırılmalıdır. Normal sınavda en yüksek puan alandan başlanarak ihtiyaç oranında görevde yükselme ve unvan değişikliğini kazananlar yeniden ilan edilmelidir.

Buradan yetkililere şunu hatırlatmak isteriz; “Terazisini bozduğunuz kantar bir gün sizi de tartar”, bu kadar adaletle oynadığınız yeter. İnsanların umutları, çabaları, emekleri sizler tarafından oluşturulan komisyonları iki dudağı arasına bırakılamaz.

Haksız ve tamamen subjektif kriterlerle belirlediğiniz mülakatlar sonucunda elediğiniz üyelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık emekçileri için hukuksal ve demokratik mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. 23.05.2021

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]