Ağustos ayında başlayacak 2021 Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini belirlemek için çevrimiçi toplantı gerçekleştirdik.

TİS sürecinde taleplerimizi iş yerlerinden gelen talepler ile somut hale getirmek, TİS taslağımızı eksiksiz hazırlamak ve mücadele yöntemlerimizi daha iyi oluşturmak amacıyla 19 Nisan 2021 günü Zoom üzerinden toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve şube/temsilcilik yöneticilerimiz katıldı.

Toplamda 40 kişiyle yürütülen toplantıda, “TİS’e gidilirken sağlık ve sosyal hizmet alanında Covid’le birlikte ciddi bir emek sömürüsü ile karşı karşıya kaldığımız ve yaşam hakkımızın dahi elimizden alındığı bir süreci yaşadığımız göz önünde bulundurularak TİS masasında yetkili sendikanın emekçilerin haklarını savunmadığının ön plana çıkarılması ve sendikamızın etkisinin artırılması ile mücadelemizin daha da yükseltilmesi gerektiği” vurgulandı.

Toplantıda 15 Mayıs ve 15 Temmuz tarihleri arasında ekonomik, özlük ve demokratik taleplerimizin öne çıkartılacağı çalışma, eylem ve etkinlik hattımızı oluşturacak programımız da somutlaştırılmaya çalışıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]