Sağlık ve AÇSH Bakanlıklarına Çağrımızdır: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Taleplerini Yerine Getirin

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çağrımızdır:

 1. Kronik hastalığı olan ve 60 yaş üstü tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine idari izin verilsin.
 2. 2020 Ekim ayından itibaren Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı istifa yasağı kaldırılsın.
 3. Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı resen atama sürgün demektir, sürgün suçtur, bu durum kabul edilemez.
 4. 10 yaş altı çocuğu olan ebeveynlerin birine ve tek ebeveyn olanlara idari izin verilsin.
 5. Kamuda altı saate indirilen çalışma saatinden sağlık emekçileri de faydalansın ya da 6 saat üzerinde ki çalışma fazla mesai olarak kabul edilsin.
 6. Kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçileri hamile olduğu tespiti yapıldıktan itibaren idari izinli sayılsın.
 7. Emziren annelere idari izin verilsin.
 8. Atama bekleyen binlerce sağlık ve sosyal emekçisi derhal kadrolu ve güvenceli olarak atansın.
 9. Haksız, hukuksuz şekilde işlerinden edilmiş KHK’li sağlık ve sosyal hizmet emekçileri işlerine döndürülsün
 10. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yasası kaldırılsın ve bu sebeple işe başlatılmayan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal işe başlatılsın.
 11. Pandemi yönetiminde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri karar alma süreçlerine dahil edilsin.
 12. Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınsın.
 13. Sağlıkta şiddet önlensin.
 14. Bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin temel ücretleri yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde düzenlensin.
 15. İdari izin kapsamına alınanlar idarecilerin insafına bırakılamasın.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]