Cumhurbaşkanlığı’nın 14 Nisan 2021 tarihli 2021/8 sayılı “Covid19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler” başlıklı genelgesinde Sağlık Bakanlığı personeli hariç bırakılarak yine ayrımcılık yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Yönetim hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 14.04.2021 tarihli aynı konulu genel yazısında kapsam daha da daraltılmıştır.

Sendikamız ayrımcılığın ortadan kaldırılması, yaşam ve sağlık hakkının sağlık emekçileri bakımından da korunması noktasından hareketle dilekçe hazırlamıştır. Dilekçeyi kendi durumunuza uygun olan bölümü (hangi risk gurubunda olduğunuz) seçerek kurumunuza verebilirsiniz.

Dilekçe örneği için tıklayınız

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]