Amed Şubemiz, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Dişhekimleri Odası, Diyarbakır Eczacılar Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği, AMED KESK Şubeler Platformu, DİSK, Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası, Mezopotamya Psikologları İnsiyatifi, AMED TMMOB İKK geçtiğimiz yıl Covid-19 sonucu yaşamını yitiren eski şube yöneticilerimizden, üyemiz Cuma Kurt’u andı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde yapılmak istenen anmaya izin verilmedi. Cuma Kurt’un çalışma masasına karanfil bırakıldığı ve mesai arkadaşlarının ziyaret edildiği anma Kurt’un mezarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Engelleme ve anmayla ilgili açıklama yapan Amed Şube Eş Başkanımız Şiyar Güldiken, “Bugün bir anma programınız olacaktı ama  ‘kurum içi’ denilerek açıklamaya izin verilmedi. Bu ülkede sağlıkçıların önlenebilir tedbirler alınmadığı için yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Bugün itibariyle 403 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi. Her gün binlerce vaka var ama bu hükümet her gün yalanlar söylemeye devem ediyor ve biz bu yalanları her yerde teşhir etmeye devam edeceğiz. Cuma arkadaşımız 15 Nisan 2020’de bu gördüğünüz Sağlık Müdürlüğü’nün aymazlığı yüzünden, almadığı tedbirler yüzünden yaşamını yitirdi” diye konuştu.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]