Ankara Şubemiz, Ankara Üniversitesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Akın Kaya ile görüştü. Ankara Şube yöneticilerimiz görüşmede Kaya’ya üniversitede yaşanan sorunları ve taleplerini içeren dosyayı teslim etti.

ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE TALEPLERİMİZ

EK ÖDEME SORUNU

Ek ödemeler konusunda üniversite hastanelerinde ciddi sorun yaşanırken, pandemi döneminde sorun daha da artmıştır. Çözümü konusunda idarecilerin inisiyatif almaması, oyalama yöntemine gidilmesi hayal kırıklığı yaratmıştır,

Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastaneleri arasında riskli servis statüsünde farklılıklar bulunmakta, tüm tedavi kurumlarında standardın sağlanması gerekmektedir.

Ameliyathanede çalışanlar, özel vakalara girmekte ancak ücretinden yararlanamamaktadır,

Gelir vergisi ve matrah sorunu devam etmekte, 4/B’li statüde çalışan arkadaşlar daha fazla vergi ödemek zorunda kalmaktadır,

Üniversite hastanelerine ilişkin ek ödeme düzenlemesinin halen YÖK tarafından çıkarılmaması sorunu devam etmekte, sorun bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır,

Kasım ve Aralık aylarında ödeneceği söylenen Covid paralarının, Sağlık Bakanlığı kurumlarında kısmi olarak ödense de, üniversite hastanelerinde bugüne kadar ödenmemiştir,

İCAP ÖDEMELERİ

Uzman hekim dışında kalan çalışanlar icap nöbeti tutamaz dendiği halde, nöbet tutturulmakta ve ücreti ödenmemekte, üniversite bünyesinde icap nöbeti konusunda farklı uygulamalar yapılmaktadır.

BESLENME SORUNU

Çalışanlara yönelik ekmek arası yemek sorunu kısmen giderilse de, yemeklerin miktarından, lezzetine, kalitesine sorun devam etmekte,

Kahvaltı sorunu devam etmekte, daha besleyici bir kahvaltı öğünü verilmesi gerekmekte,

Çalışanların yemek sorunu ile ilgili sık aralıklarla memnuniyet anketi yapılmalı,

Yemeklerin birimlerde dağıtımı esnasında, miktarından sıcaklığına daha ciddi kontrol edilmeli,

Yemekhane ve sunumu düzeltilmeli,

Ramazana ilişkin çalışanların iftar ve sahur vakti dışarıdan ihtiyacını karşılamaya gerek görmeyecek şekilde beslenme düzeyi ayarlanmalı,

GENEL SORUNLAR:

Hastanede tüm alanların yoğun olması, Covid gerçeğini göz ardı etmekte çalışan ve hasta sağlığını riske atmaktadır,

Çalışanlara yönelik sağlık hizmeti kullanımında; muayene, görüntüleme, tahlil gibi işlemlerde kolaylık tanınması,

Radyolojide çalışan hemşire gibi branşların şua izni kullanımına izin verilmesi,

Personelin ciddi şekilde otopark sorunu devam etmekte, pandemi nedeniyle çalışanların iş yerlerine araçları ile gelmeleri için kolaylık sağlanması,

Ameliyathanedeki dinlenme ve giyim alanlarında oluşan kalabalık sorunu çözülmelidir,

Pandemi döneminde acil vaka dışında özel ameliyatlar azaltılmalı,

4/B’li personelin çalışma koşulları düzeltilmeli, Sağlık Bakanlığında 3+1 düzenlemesi varken üniversite hastanelerinde süresiz 4/B’li statünün olması nedeniyle üniversite hastanelerinde sorun daha da artmaktadır. Genel talebimiz 4/a düzenlemesine alınmasıdır,

Halkla ilişkiler kadrosundakiler, bu kadroda gözüktüğü için bilgisayar işletmeni kadrosu verilmiyor?

Memur ve sekreter sayısı yetersiz olup, emekli olanların yerine yenisi alınmıyor,

Sendikal örgütlenme alanında engeller kaldırılmalı, çalışanların demokratik haklarını kullanırken sorun çıkarılmamalı,

Şua izinden, icap ücretlerine, 4/B kadro talebinden, bilgisayar işletmeni kadrosuna geçişine hukuksal süreçlere ihtiyaç duymadan Yönetimin bu haksız/eşitsiz uygulamaların çözümünde inisiyatif almasını talep ediyoruz.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]