Adana Şube yöneticimiz Haşim Kılıç, Osmaniye Temsilcilik Başkanımız Derviș Kaya, TTB II. Başkanı Ali İhsan Ökten, Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş ve Genel Sekreteri Ahmet Suntur, Osmaniye’de kendisini muayene etmediği gerekçesiyle Osmaniye savcısı Mehmet Bülbül tarafından psikolojik şiddete uğrayan ve ifadesi alınan Dr. Kemal Gökhan Günel’e dayanışma ziyaretinde bulundu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]