İstanbul Şişli Şubemizin de içinde yer aldığı Şişli Etfal Dayanışması, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılmasına karşı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şişli ve çevre ilçelerdeki vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti veren 122 yıllık devlet hastanemiz Şişli Etfal, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle taşınıyor. Büyükdere ve Seyrantepe’de inşa edilen hastane binalarına taşınma işlemleri bitmek üzere, ama biz Şişli sakinleri, hastanemizin Şişli’ye geri dönüp dönmeyeceğini ya da dönerse, hangi kapasite ile, hangi üniteleri ile döneceğini bilmiyoruz. Şişli Etfal 122 yıllık geleneğe sahip, köklü bir eğitim ve araştırma hastanesidir ve 600 yataklık kapasitesiyle, nitelikli, kamusal sağlık hizmeti veren bir kurumdur. Türkiye’nin ilk çocuk hastanesi olduğu gibi, bölgede çocuk cerrahisi yataklı servisi bulunan tek devlet hastanesidir. Şişli Etfal, halkın hastanesidir. Hastanemize günde 1000 hastayı aşan acil servis başvurusu olmakta, binlerce hasta da her gün poliklinikte muayene olmaktadır. Hastanemizin bölünmesi ve bölgeden taşınarak kapatılması durumunda; bölgede yaşayanlar ve çalışanlar olarak nitelikli kamusal sağlık hizmetine erişimimizin kısıtlanması, büyük çoğunluğu dar gelirli insanlardan ve göçmenlerden oluşan bölge halkının özel sağlık kurumlarına mecbur bırakılması, özellikle bölgemizde yoğunluğa sahip olan yaşlı nüfusun sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlanması, yine acil servislere erişimde yaşanacak gecikmeler nedeniyle geri döndürülemez kayıpların yaşanılması kaçınılmaz sonuçlardır. Şişli Etfal Hastanesi kapandığında, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş bölgesinde aynı özelliklerde hizmet veren kapsamlı bir hastane kalmayacaktır. Şişli Etfal Hastanesi kapandığında, ilçedeki toplam kamu hastane yatağı sayısı Cemil Taşçıoğlu (Okmeydanı) Hastanesi’ndeki artan kapasite ile bile eski rakamın altında kalacaktır. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Binası’nın fiziki durumu depreme dayanıklı değildir ve bu nedenle hastane ve hizmet binalarının yenilenmesi bir gerekliliktir, bunu biliyoruz. Ancak bu, hastaneyi bölerek, bir daha dönmemek üzere taşıyarak, 122 yıllık gelenek yok sayılarak yapılmak zorunda değildir. Böylesine geniş kesimleri ilgilendiren ve nitelikli, erişilebilir kamusal sağlık hakkı gibi temel bir konuda idarenin hak sahiplerine danışmadan kendi başına yaptığı tasarruflara tabi olmamız beklenmesin. Bizler; bölgede yaşayan ve çalışan yurttaşlar, esnaflar, iş yerleri olarak erişilebilir, nitelikli sağlık hizmetini kamusal bir hak olarak gören meslek-kitle örgütleri, sendikalar, dernekler, partiler, forumlar, hareket ve inisiyatifler olarak,

Hastanemize ve bizlere miras kalan geleneğe, hastalarımızın sağlık hakkına sahip çıkan hekimler ve sağlık çalışanları olarak;

*Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılmamasını,

*Sonradan geri dönmek üzere, bölünmeden, geçici bir süre ile taşınmasını veya yerinde dönüşümle yeniden yapılandırılmasını,

*Hastanemizin şu anki yerinde, bölgenin ihtiyaçlarını daha iyi koşullarda karşılayacak biçimde, güvenli ve yenilenmiş binalarda mevcut tüm branşlarında hizmet vermeye devam etmesini istiyor ve talep ediyoruz. Taleplerimizin gerçekleşmesi ve Şişli Etfal’in yerinde yapılandırılması için bizler sokaklarda broşür dağıtarak, imza toplayarak, geniş halk toplantılarında bir araya gelerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yararlanan tüm yurttaşlarımızı hastanemizin kapatılmaması için internet üzerindeki kampanyamıza imza vermeye, bu kampanyayı desteklemeye ve yaygınlaştırmaya çağırıyoruz. Ve son olarak diyoruz ki, nitelikli ve erişilebilir kamusal sağlık hizmeti haktır. Gölgesinde şifa bulduğumuz sağlık çınarını kesmeyin, hastanemizi kapatmayın.”

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]