İstanbul Şişli Şubemiz, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası ve İstanbul Diş Hekimleri Odası, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılmasına karşı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı.

Açıklamada Şişli Şube Eş Başkanımız Abuzer Aslan, İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan ve İstanbul Dişhekimleri Odası’ndan Özgür Tutucu konuşma yaptı.

Ortak açıklamayı yapan İş Yeri Temsilcimiz İpek Deniz şöyle konuştu: “Sağlıkta kamusal ve nitelikli hizmet anlayışını esas alan sağlık emek ve meslek örgütleri olarak hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün, kökleri derinlerde olan, kuruluşundan bugüne milyonlarca insana şifa dağıtmış, halen Türkiye’nin her yerinden 1 milyona yakın insanın doğrudan sağlık güvencesi durumundaki, 122 yıllık bir çınarın önünden sesleniyoruz size. Bir çocuk hastanesi olarak kurulmuş, zamanla büyümüş, gelişmiş, ülkemizin nitelikli hastanelerinden birisi haline gelmiş Şişli Etfal’in önündeyiz. Sağlık temel bir haktır. Devlet her yurttaşına ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini sunmakla yükümlüdür. Sağlık hizmetini vatandaşı için erişilebilir kılmak da bu sorumlulukların bir parçasıdır. Oysa bugün burada, Şişli’nin tam merkezinde, kuşaktan kuşağa halka şifa dağıtmış, bölgedeki merkezi konumuyla insanların kolay erişebildiği hastanemiz, halkın ve sağlık emekçilerinin elinden alınmaya çalışılmaktadır. Yurttaşların, özellikle yaşlılar ve engellilerin uzak bölgelerdeki hastanelere gitmesi eziyete dönüşecektir. Dakikaların bile önemli olduğu bir kalp krizinde, doğum sancısında, ağır yaralanmalı travmalarda, büyük felaketlerde hızlı müdahale imkânı sunan hastanenin temelli taşınması durumunda, yüzbinlerce insanın kaderiyle oynanacaktır. Bugüne kadar kapısından girdiklerinde her türlü sağlık hizmetini alabildikleri hastane ortadan kaldırılacak, farklı sağlık şikayetleri için farklı hastanelere gitmek zorunda kalacaklardır. Şişli Etfal’den doğacak boşluğu doldurabilecek bir kamu hastanesi olan Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu, bu kadar nüfusun ne yoğunluğunu kaldırabilir ne de yeterli olabilir. Şişli Etfal’in kapatılması ile kamusal sağlık hakkına erişim zorlaşacak, çevre kamu hastanelerin hasta yükü kat kat artacak, bölgede ciddi bir sağlık hizmeti çöküşü yaşanacaktır. Yüz binlerce insan, devletin sağlık imkanından mahrum bırakılacak, özel-paralı hastanelere mahkûm edileceklerdir. Bir başka sorun da tasfiye edilmeye çalışılan, yerine ne konacağı ise bir türlü açıklanmayan Şişli Etfal, sadece halka sağlık hizmeti veren bir hastane değil, o hizmeti veren sağlık emekçilerini de yetiştiren, yüksek nitelikli bir sağlık kurumudur. Tam teşekküllü olmasının avantajıyla, yetkin ve deneyimli hocaların yönetimindeki branşlarında uzmanlık eğitimlerini tamamlayan binlerce doktor, özellikli birimlerde çalışan sağlık emekçileri sadece Şişli’de değil Türkiye’nin dört bir yanına gittiklerinde, aldıkları nitelikli eğitimi halkın yararına dönüştürmektedir. Bölünüp parçalanıp başka yerlere taşınarak tam teşekküllü hastane hüviyetini kaybedecek Şişli Etfal’in, nitelikli sağlık çalışanı yetiştirme vasfının da zarar göreceği açıktır. Bu sorun sadece hastanenin yaşayacağı bir sorun değil halkın sağlığına vurulmuş bir darbedir. Sağlık hizmeti verilen kurumlar sağlık emekçileri için sadece bir iş yeri manasından ziyade büyük bir özveri ve fedakarlıkla niteliği oturtulan kurumlardır. Bundan dolayı taşınma demek binlerce sağlık emekçisi için de büyük anlamlar ifade etmektedir. Çünkü burada büyüdüler, mesleki anlamda yetiştiler, yaşamlarını Şişli’ye göre planlayıp, çocuklarının okulunu, kreşlerini, evlerini, sosyal hayatlarını bu mekâna göre planladılar.  Şehir merkezlerinden uzak hastaneler, burada çalışan emekçiler için daha asosyal bir hayatı da beraberinde getirecektir. Ayrıca binlerce sağlık emekçisinin hayatına yol, trafik ve yol ücretleri eklenecek. Koştur koştur buradaki hayatlarına, çocuklarına yetişmek düşecek paylarına. Asistan hekimlere de bir Sarıyer’de bir Seyrantepe’de nöbet tutmak. Bu kadar asistan hekim Şişli Etfal’i bütünlüklü, nitelikli bir eğitimi tek bir kampüste almak için tercih etti, evlerini 36 saat çalıştıkları için hastaneye yakın yerlerde yani Şişli’de kiraladı. Pandemi ile aksayan eğitimlerine taşınmanın yükü de eklendi. Ayrıca Sarıyer’e taşınma ile sağlık emekçilerinin ısrarla karşı çıktığı, performans adı altında verilen üç kuruş para da tamamen kesildi. Evet bütün bu taşınma masrafları sağlık emekçilerinin sırtından karşılanıyor gibi bir tablo var ortada. Yani sağlık emekçileri maddi manevi yük ile taşımaktadır bu taşınma faslını. Bu hastanenin taşınması sadece sağlık çalışanları ve hizmeti alanları değil, çevresinde geçimini oradan sağlayan yüzlerce esnafı da mağdur edecektir. Etfal sokağında ve çevresinde yer alan eczaneleri ve birçok esnafı bu taşınmadan kaynaklı zorlu bir süreç beklemektedir. Şişli Etfal’in yorgun binalarının depreme karşı yeniden yapılması bir zarurettir. Ancak, bu zaruret, kent merkezindeki rant değeri yüksek, iştah kabartan bu arazinin farklı amaçlar için kullanılmasına yönelik fırsatçılığa dönüştürülmemelidir. Öte yandan, kent merkezlerindeki sağlık kurumlarını tasfiye ederek yerine ticari esaslı, bir avuç zengin hastaya hizmet sunan yapılar oluşturulmaya çalışılması da kabul edilemez. Bu türden niyetler varsa bundan hemen vazgeçilmesini tavsiye ediyoruz. ‘Sağlık turizmi’ diye bir söylenti almış başını gidiyor. Bu cümle ile neyi kastettiğiniz açıkça Etfal çalışanlarına da, Şişli halkına da açıklanmalıdır. ‘Sağlık turizmi’ ile kimlere hizmet verilmesi planlanmaktadır? Biz sağlık emekçileri, bölge halkıyla birlikte hastanemize de hayatlarımıza da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her gün binlerce insanın muayene olduğu, bine yakın insanın acil servisinde hizmet aldığı 600 yataklı hastanemizin elimizden alınmasını istemiyoruz. Halkın sağlık hizmetlerine erişim hakkına darbe vurulmasını kabul etmiyoruz. Şişli Etfal’in geleceği planlanırken, pandemi sürecinde halka büyük hizmetler sağlamış hastanemizin olmadığı bir durumda yeni pandemilerde, kitlesel saldırılarda, büyük İstanbul depremi gibi felaketlerde bölge halkının ne duruma düşeceğinin dikkate alınmasını istiyoruz. Bizler, binalarımızın yenilenmesi, sağlık çalışanlarımız, hastalarımız ve hasta yakınları için daha konforlu ve donanımlı bir hastane haline getirilmesini takiben Şişli Etfal’in, tüm birimleriyle, aynı yerinde halka hizmet sunmaya devam etmesini istiyoruz. Nitelikli sağlık çalışanı yetiştiren, yüksek nitelikli bir sağlık kurumu olan Şişli Etfal’in bu niteliğini kaybetmemesini, binlerce nitelikli sağlık çalışanları yetişmesini sağlayan bir eğitim ve araştırma hastanesi olmaya devam etmesini istiyoruz. Şişli Etfal yerine geri dönerken, bugün taşındığımız Seyrantepe ve Sarıyer bölgesinde halka nitelikli sağlık hizmet sunan kurumların, hiçbir zarar görmeden, yine donanımlı olarak hizmet sunmaya devam etmelerini istiyoruz. Çünkü nitelikli, ulaşılabilir, parasız sağlık hizmetine erişmek herkesin hakkıdır.  Karar vericilere sesleniyoruz: Bölge halkına, sağlık emekçilerine, Etfal esnafına, yaşlılara, engellilere kulak verin. Şişli Etfal’in sağlık turizmi amacıyla değil halka hizmet veren bir halde tam teşekküllü olarak yerinde kalmaya devam edeceğine dair samimi, açık ve net bir açıklama yapın, güvence verin. Hepimiz planımızı bu güvenceye göre yapalım, hastanemize yeniden kavuşuncaya kadar hayatlarımızı düzenleyelim. Sağlık emek meslek örgütleri olarak, Sağlık Bakanlığı’ndan talebimiz açık ve net: Şişli Etfal yenilensin, yerinde kalsın. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]