KESK Kadın Meclisi, DİSK Kadın Komisyonu, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu: Eşit ve Özgür Bir Hayatı Biz Kadınlar Kuracağız, 8 Mart’ta Sokaklarda ve Alanlarda Olacağız

Facebook
Twitter
WhatsApp

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu ile TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çağrı amacıyla 1 Mart 2021 tarihinde TTB Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya TTB adına Deniz Erdoğdu ve Güleser Karakoç, DİSK adına Nevin Kızılöz, KESK adına Kadın Sekreterimiz Gülistan Atasoy Tekdemir ve TMMOB adına Ayşegül İbici Oruçkaptan ve Buket Çelik katıldı.

Dört örgüt adına ortak açıklamayı Deniz Erdoğdu okudu. Açıklamanın tamamı şöyle:

Eşit ve Özgür Bir Hayatı Biz Kadınlar Kuracağız

8 Mart’ta Sokaklarda ve Alanlarda Olacağız!

Kadınlar hem toplumsal yaşamda hem de çalışma hayatında erkek egemen düzene karşı mücadele etmeye devam ediyor. Kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eşit değerde işe eşit ücret talebi ile İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması için mücadeleyi ısrarla ve inatla sürdürüyor!

COVID-19 salgınının birinci yılında çalışma ve toplumsal hayatta derinleşen eşitsizliklere karşı sosyal politikalar geliştirmek yerine kadınların yaşadıklarını görmezden gelen iktidar, kadınlara güvencesiz ve sendikasız çalışma biçimlerini dayatmaya devam ediyor. Ancak kadınlar yaşamın her alanında her türlü eşitsizlikle mücadele etmeye devam edecekler!

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]