2011 yılında imzalanan ve 2014 yılında TBMM onayıyla yürürlüğe giren ‘İstanbul Sözleşmesi’ ismiyle anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin dün gece Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedildiği açıklandı. Bir uluslararası sözleşme hangi usulle yürürlüğe girdiyse aynı biçimde yürürlükten kaldırılabilir. TBMM devre dışı bırakılarak, anayasa hiçe sayılarak oluşturulan kararname ile iktidarın Kadın düşmanlığı ve sivil darbe uygulamaları devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, kadınlarla erkekler arasında eşitliğin yaygınlaştırılması, bu amaçlar için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlanması ve uluslararası işbirliğinin yaygınlaştırılmasını sağladığı için uzun süredir iktidarın hedefindedir. İstanbul Sözleşmesi ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ ilkesine dayandığı için sürekli olarak AKP’nin hedefi haline gelmiştir.

Bugüne kadar sözleşmeyi uygulamadığı için binlerce kadının katledilmesine neden olan siyasi iktidar, sözleşmeyi kendisi için bir tehdit olarak görmüştür. Üstüne basa basa bir kez daha haykırıyoruz, mevcut iktidar kadınların yaşamı üzerindeki en büyük tehdittir.

KESK’li kadınlar olarak erkek-devlet şiddetine karşı yaşam güvencemiz olan İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmak için bugün tüm illerde kadın örgütleriyle birlikte alanlarda olacağız.

Tüm kadınları yaşamımızı ve haklarımızı korumak için alanlara çağırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır!

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]