2011 yılında imzalanan ve 2014 yılında TBMM onayıyla yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedildiğinin açıklanmasına kadınlar 20 Mart günü bütün illerde alanlara çıkarak cevap verdi: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kadınlar ile KESK’li kadınların da katıldığı eylemlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yok hükmünde olduğu vurgulanırken, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilmeyeceği haykırıldı.

İllerde yapılan eylemlere kadın Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz de katıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]