Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu’nun (EPSU), Güney Doğu Avrupa Bölgesel Toplantısı çevrimiçi gerçekleştirildi.

Toplantıya sendikamız adına Genel Sekreterimiz Pınar İçel ile Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Eylem Kaya Eroğlu katıldı.

Toplantıda EPSU üyesi Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Moldova, Romanya ve Türkiye’den sendika temsilcileri, pandeminin etkisi ve 7 Nisan Küresel Sağlık Günü ile 23 Haziran Kamu Hizmetleri Günü’ne yönelik ortak eylemlere dair tartışmalar yürütüldü.

Toplantıda, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını ve Memur-Sen’in Cumhurbaşkanını bu karardan dolayı tebrik etmesini kabul etmediğimizi, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu iş kolumuzdaki kadınların yetkili sendika gibi düşünmediğini ve sözleşmeye sahip çıktığımızı belirttik ve EPSU’ya sözleşmeden çekilme kararı karşısındaki protestolarımıza destek verdiği için teşekkürlerimizi ilettik.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]