Düzce Temsilciliğimiz, 14 Mart Sağlık Haftası kapsamında Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi için taleplerini İl Sağlık Müdürlüğü’ne sundu.

Düzce Temsilciliğimizin talepleri aşağıdadır:

Sağlık Haftası ve pandeminin birinci yılında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) olarak sağlık alanında yaşanan iletilmesi gerektiğine inandığımız sorunlar aşağıda belirtilmiştir;

-Sağlık alanında sözleşmeli yönetici döneminde görüldüğü kadarıyla tamamen belirli sendika üyeliği esas alınmakta, liyakat gözetilmemektedir. Alınan uzman unvanlarının yüzde 80 inin uzmanlığı olmadığı görevlerde uzman olarak görevlendirilmektedir.

-Hemen tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında üyelerimize baskı uygulanmakta, görevi olmayan görevler verilmeye çalışılarak usandırma yoluna gidilmektedir.

-Covid-19 hastalığının meslek hastalığı ve iş kazası sayılması yönünde net yasal düzenleme yapılmalı, Covid-19’dan hayatın kaybeden sağlık emekçilerinin şehit sayılarak ailelerinin diğer şehit ailelerine sağlanan sosyal haklardan faydalandırılmaları için yasal düzenleme yapılmalıdır.

-Söz verilen ek gösterge yasasının ivedilikle çıkartılarak sağlık emekçilerinin mağduriyetlerinin giderilmedir.

-Fiili hizmet zammı (yıpranma payının) uygulamasının mevcut çalışan tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde tekrar yasalaştırılarak uygulamaya konulmalıdır.

-Kanun ve yönetmeliklerde tüm sağlık personeli için görev tanımları olmayanlarının da meslek tanımı ve hakları tanımlanmalıdır.

-Hemen tüm illerde sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin ayırımsız faydalanacağı kreşler açılmalıdır.

-Tüm Sağlık emekçilerine eğitim, hizmet ve unvanı gözetilerek ek ödeme, sabit ödeme değil TÜİK in açıkladığı yoksulluk sınırı üzerinde tek kalemde ve emekliliğe yansıyacak maaş düzenlemesi yapılmalıdır.

-Sağlık emekçilerinin büyük çoğunluğu kadın olduğundan kurum ve kuruluşlarda yönetici atamalarında kadın kotası uygulamaya geçirilmelidir. Liyakatli kadın arkadaşlarımızın da yönetici olmaları sağlanmalıdır.

-Sağlık kurum ve kuruluşlarımızdan özellikle aile hekimliği birimlerinde ve entegre sağlık kurumlarındaki aile hekimliklerinde çalışan kadın arkadaşlarımızın 657 sayılı Kanundan doğan haklarını ve Anayasamızın eşitlik ilkesi gözetilerek gebelik, emzirme izinleri emsal memurlar gibi kullanmaları sağlanmalı ve bu konuda çok ivedi Tüm İllere yazılı olarak bildirim yapılmalıdır.

-Tüm sağlık çalışanları tek çatı altında güvenceli olarak 657 Sayılı Kanunun 4/A maddesine göre çalıştırılmalıdır. 2014 Sonrası 4/B kadrosunda olup 4/A kadrosuna geçemeyen personelin geçişi sağlanmalıdır.

-Sağlık kurum ve kuruluşlarında döner sermaye bütçesinden çalışanlar ve sözleşmeli çalışanların ücretleri genel bütçeye geçirilerek döner sermaye bütçesi üzerindeki yük azaltılmalıdır.

-Sağlık kurumlarımızdan sürekli hizmet veren hastaneler, 112’lerde çalışan şoför ve diğer personel (güvenlik vb.) ile ve diğer kurumların güvenlik biriminde 12 saat çalışıp 11 saat üzerinden maaşı ödenen personellerin çalışma saatleri veya ücret ödemeleri yeniden düzenlenmelidir.

-Tüm birimlerde 6331 Sayılı yasa gereği iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yürütülmelidir. Tüm kurum ve kuruluşlarda yasa gereği İş Sağlığı Kurulu oluşturulmalı ve kurullara tüm sendika temsilcileri çağrılmalıdır.

-Yaşanan bu sorunların büyük kısmı üniversite hastanelerinde çalışanları da ilgilendirdiğinden YÖK ile gerekli ortak çalışmalar yapılmalıdır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]