Yaşamını halk sağlığı mücadelesine adayan, sağlık politikaları, sağlığın sosyal belirleyicileri, hekim ve sağlık çalışanlarının hakları ve örgütlülükleri üzerine çalışmalar yapan, her daim eşitliği, özgürlüğü ve barışı savunan üyemiz, Türk Tabipleri Birliği (TTB) önceki Genel Sekreteri Dr. Ata Soyer’i aramızdan ayrılışının 8. yılında mezarı başında andık.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda yapılan anma etkinliğine Genel Örgütlenme, Eğitim, Basın-Yayın ve Sosyal İşler Sekreterimiz Mehmet Sıddık Akın ile TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, Ankara Tabip Odası (ATO) yöneticileri ve üyelerimiz katıldı.

Etkinlikte mücadele ve çalışma arkadaşları kısa konuşmalarla Dr. Ata Soyer’i anarken, mezarı başına karanfiller bırakıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]