Çalışma Hakkımı/İşimi İstiyorum Yürüyüşüne Destek Açıklaması Yapan KESK Mersin Şubeler Platformu: KHK’ler Gidecek Biz Kalacağız

Facebook
Twitter
WhatsApp

KESK Mersin Şubeler Platformu, “Çalışma Hakkımı/İşimi İstiyorum” şiarıyla yapılan KESK yürüyüşüyle ilgili açıklama yaptı.

Platform adına açıklama yapan KESK Mersin Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Şube Eş Başkanımız Zeki Sinan Doğan şöyle konuştu: “Konfederasyonumuz KESK Yönetim Kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların Merkez Yönetim Kuru üyeleri “Çalışma Hakkımı/İşimi İstiyorum” talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüşe başlamıştır. OHAL hukuksuzluğu yıllardır OHAL Komisyonu önünde bekleyen dosyalarla devam etmektedir. OHAL Komisyonu ihraç kamu emekçilerini hala oyalamakta, ihraç kararları ile ilgili hukuki bir denetim yapmamaktadır. OHAL Komisyonu başvuruları reddedilen kamu emekçilerinin “özel yetkili” idare mahkemelerinde görülen davalarında adil yargılanma hakkı ihlal edilmekte, Mahkemeler iktidarın hukuksuzluğunu onaylayan merciler olarak işlev görmektedir. OHAL hukuksuzluğunun karşısında, OHAL KHK’lerinin iptal edilmesi ve ihraç kamu emekçilerinin işlerine iade edilmesi talebiyle başlayan yürüyüş, nedeniyle yaşanan OHAL hukuksuzluğunun getirdiği sendikal hak ihlalleri kamuoyunun takdirine sunmak istiyoruz. Görev süresi iki yıl olarak belirlenen komisyonun görev süresi son olarak 25.12.2020 tarihinde bir yıl süreyle daha uzatılmıştır. Fiilen Komisyonun görev süresinin bir sınırı bulunmamaktadır. Komisyonun tüm başvuruları karara bağlamasının yılları bulacağının daha baştan belli olduğunu defalarca ifade ettik. Komisyonun 2020 yılı faaliyet raporuna göre, KHK’ler ile kamu görevinden çıkarılanların sayısı 125.678 olup 123.025 kişi Komisyona başvuru yapmıştır. 31.12.2020 tarihi itibariyle kamu görevinden çıkarılanların Komisyona yaptığı başvurularda 12.988’i kabul, 96.717’si ret olmak üzere toplam 109.705 başvuru sonuçlandırılmıştır. Bu rakamlara göre başvuruların %89,17’si sonuçlandırılmış ve sonuçlanan başvuruların %88,16’sında ret kararı verilmiştir. KESK üyelerine ait 4267 ihraç dosyasının sadece yüzde 38’i karara bağlanmış, yüzde 62’si ise 4 yıldır karara bağlanmayı beklemektedir. KESK’lilere ait hala karara bağlanmayan dosya sayısı yaklaşık 2.400 dür. Sendikamız üyelerinin başvurularına dair veriler de OHAL hukuksuzluğunun Komisyon eliyle de sürdüğünü göstermektedir. Komisyonun kuruluşunun üzerinden geçen dört yılın ardından üyelerimizin başvurularının ancak %37,86 sının sonuçlandığını belirtmek isteriz. Başvurularının hangi sırayla ve ne kadar sürede sonuçlandırılacağı tamamen keyfi kriterlere dayanmaktadır. Masumiyet karinesini ihlal eden Komisyon kararları gerekçeli olmayıp neredeyse tamamı “irtibat ve iltisak” gibi hukuksal bir değer taşımayan tespitlere dayanmaktadır. Özel yetkili idare mahkemelerinin üyelerimiz adına açılan davalarda verdiği kararlar Mahkemelerin de OHAL ihraçlarını tasdik merci olarak çalıştığını göstermiştir. Özel yetkili idare mahkemelerinde görülen davalarda hukuki denetim yapılmadığı gibi davaların ne kadar sürede karara çıkacağı ve kesinleşeceği öngörülebilir değildir. OHAL kaktıktan sonra bile, OHAL rejimi; OHAL Komisyonu, özel yetkili idare mahkemeleri, Bakanlık ihraçları ve yeniden getirilmeye çalışılan güvenlik soruşturmaları ile devam etektedir. OHAL’in devamını sağlayan 7145 sayılı Kanunun 26. Maddesi ile keyfi ihraçların devamı sağlanmış, Bakan Onayı ile çok sayıda kamu emekçisi ihraç edilmiştir. Demokratik her türlü hak kullanımının bastırıldığı süreçte sendikal haklar da yok sayılmaktadır. Sonuç olarak; OHAL rejimi devam etmektedir. OHAL Komisyonu kararları, siyasi yargılamalar, siyasi yargı kararlarıyla hukuksuzluklar olağan hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu anti demokratik uygulamaları kabul etmeyeceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. KESK tarihi Türkiye emek, demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesinin tarihi ile iç içedir. Bu mücadeleyi dün olduğu gibi bugünde sürdürmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. Bizi sıkıyönetim, darbe ve OHAL rejimleri ile terbiye etmeye çalışan nice saray nice saltanat tarihe gömüldü, biz halen buradayız. KHK’ler de gidecek ve biz son ihraç dönünceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]