Adana Şubemiz Dünya Sosyal Hizmet Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Adana Şubemiz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Her yıl Mart ayının üçüncü Salı günü sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet emekçileri tarafından Dünya Sosyal Hizmet Günü olarak kutlanmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları işsiz kalırken, alan dışı atama rutine binmiş iken, yerel ve küresel çaptaki toplumsal olaylara bağlı iş yükü ve sorumluluklar iyice artmış iken, sosyal hizmet uzmanları kötü koşullarda ve düşük ücretle çalışırken bugünün kutlanması daha anlamlı bir hale gelmektedir. Son zamanlardaki ekonomik krizler, doğal afet, savaş, salgın hastalık gibi nedenlerle sosyal hizmet uzmanlarının mesleki müdahale alanında bulunan kadın, çocuk, engelli, yaşlı, LGBTİ, mülteci, yoksul, hapishanedeki mahkum, hastalara yönelik olarak artan insan hakları ihlalleri, ayrımcılık ve nefret söylemleri psikososyal sorunları artırmaktadır. Ancak artan iş yüküne rağmen özverili şekilde çalışan, elinden geleni yapan sosyal hizmet uzmanları liyakatsiz yöneticilerin mobbingine maruz kalmakta ve soruşturmalar ile uğraşmaktadırlar. Böyle bir süreçte sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet emekçileri desteklenerek sessiz çoğunluğun sesi, toplumun vicdanı olmaya devam etmelilerdir. Ülkemiz artık ağırlığı iyice hissedilen bir ekonomik kriz içerisindedir. Halk işsizlik, hayat pahalılığı ve yoksulluk ile boğuşmaktadır. Yoksullar sosyal yardımlara bağımlı hale getirilmiştir ve sosyal yardımlar siyasilerin iktidarlarını korumak için verdikleri bir sus payına dönüştürülmüştür. Ancak bu sus payı son zamanlarda iyice artan ekonomik buhrana bağlı intiharların önüne geçememektedir. Neoliberal ekonomi politikaları ile günü kurtarmaya yönelik adımlar, kamu harcamaları ve ihalelerindeki israflar, siyasi çıkarlar doğrultusundaki ekonomik uygulamalardan vazgeçilmelidir. Son yıllarda şiddet haberleri, kadın cinayetleri, çocuk istismarı vakaları ile ilgili sayısal veriler ortadır. Gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, önlemler alınmalı ve caydırıcı cezalar ile hem adalete olan inanç tesis edilmeli hem kamu vicdanı rahatlatılmalıdır. KHK ile haksız yere işinden atılan sosyal hizmet emekçileri de bu mücadeleye destek açısından derhal işlerine iade edilmelidirler. Bu süreçte baş aktör olan sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet emekçileri var gücüyle bu mücadelenin içinde olacaktır. Dünya kamuoyunda şok ve panik etkisi yaratan, kitlesel ölümlere neden olan Covid-19 salgını ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemi ilan etmiştir. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020’de tespit edilmiştir. Geçen 1 yılda alınacak önlemler ve uygulanacak yasaklar konusunda plansızlıklar ve gecikmeler yaşanmıştır. Alanda çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin kişisel sağlığı ihmal edilmiş, koruyucu ekipmanlara ulaşımda zorluklarla karşılaşılmıştır. Ekipman talebine karşılık soruşturma geçiren hatta sürgün edilen üyelerimiz bile olmuştur. Yani hem sosyal hizmet emekçilerinin hem de halkın sağlığı riske edilmiştir. Yine yatılı kuruluşlarda çalışan sosyal hizmet emekçileri aşılanırken alana çıkan hatta yatılı kuruluşlara nöbete giden personel aşılanmamıştır. Tüm sosyal hizmet emekçileri derhal aşılanmalıdır. Yatılı kuruluşlarda çalışan sosyal hizmet emekçileri pandemi nedeniyle bir yıldır 14 gün kurumdan çıkmadan vardiya sistemiyle çalışmaya devam ediyor. 14 gün boyunca 24 saat esasıyla çalışan sosyal hizmet emekçilerinin psikolojisi alt üst olmuş, yaşam döngüleri bozulmuş ve yıpranmışlardır. Personel durumuna göre izin günleri belirlenen sosyal hizmet emekçilerinin özlük hakları verilmemektedir. Nöbet ücretleri yatırılmamış, ek ödeme yapılmamış, nöbet izinleri kullanılamamış ve çalışanlar yıllık izne çıkamamıştır. İnsan haklarına aykırı bir şekilde çalışmaya mahkum edilmişlerdir. Öncelikle çok fazla işsiz sosyal hizmet uzmanı da varken bir an önce gerekli personel istihdamı sağlanmalı, 14 gün çalışma sistemi kaldırılmalıdır. Vardiyadan kaynaklı özlük hakları verilmelidir. İnsan hakları odaklı çalışan sosyal hizmet uzmanlarının ve toplumun tüm dezavantajlı kesimine karşı sosyal hizmet neferi olarak görev yapmakta olan tüm sosyal hizmet emekçilerinin verdikleri hizmetin önemini biliyor, insanca yaşamaya yetecek ücret alabilmeleri, özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için verdiğimiz mücadeleye devam edeceğimizi belirtiyor ve Dünya Sosyal Hizmet Günü’nü kutluyoruz.”

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]