Sendikamızın hazırlamış olduğu 4/B’liler ile ilgili broşürde ( ses-2020-4A-4B-4) 4/B’lilerin hakları ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

4/B’liler başta olmak üzere sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi, kadrolu ve güvenceli istihdam ile personel sayısının OECD ortalamasına gelinceye kadar arttırılması için sendikamız uzun zamandan beri mücadele yürütmektedir.

Farklı işkollarında çalışan 4/B’liler tarafından 3+1’ler gibi kadroya geçme talebiyle davalar açılmaya başlanmıştır. Bu davalardan ilk derece idare mahkemeleri tarafından verilen kimi iptal kararları çeşitli platformlarda paylaşılmaktadır. Bu kararlar üzerine dava açanlar için tıpkı 3+1’ler gibi kadroya geçme imkanı doğmuştur.

Bu kararları kendi kazanımları gibi sunmaya çalışan çeşitli sendikalar erkenden ve yetki süreci öncesi üye kaybı ve gelen tepkiler sonucu manidar bir zamanlamayla “4-B’lilerin kadro mücadelesini kazandık”, “Döner sermaye merkezi bütçeden ödensin diye görüşme yaptık” v.b propagandalar yapmaya başlamışlardır. Oysa bu sendikalar iktidarlar arkasında saf tutmak ve onlara yakın durmak yerine gerçek anlamda bir sendikal mücadele yürütselerdi 4/B’lilerin zaten kadroya geçirilmeleri daha kolay olabilirdi. Kadrolu güvenceli ve yeterli sayıda istihdam ile yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak temel ücrette ancak mücadele ile kazanılabilir.

İdare hukukunda bir kararın emsal alınabilmesi için kesinleşmiş olması gerekir. Geçmiş yıllarda ilk derece mahkemelerinin kararlarına dayanılarak açılan birçok dava daha sonradan istinaf veya temyiz aşamasında reddedilmiştir. Kaldı ki, yargıdaki değişiklikler bile daha önceden kesinleşmiş bir kararın sonradan bozulduğunu gösterebilmektedir.

4/B’liler ile ilgili çeşitli ilk derece mahkemelerinin verdikleri iptal kararlarının emsal alınabilmesi için bağlı bulundukları Bölge İdare Mahkemesi kararı ile kesinleşmesi gerekmektedir. Bu kesinleşme kararı üzerine emsal alınıp her zaman dava açılabileceğini özellikle belirtmek isteriz.

Sendikamız bu basit hukuksal gerçeği hatırlatmak için ve sonradan üyelerimizin mağdur olmaması için süreci yakından takip etmektedir. Bir kez daha tüm sendikaları emeğin ve emekçilerin hakları için gerçek bir mücadeleye çağırıyoruz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]