Ölüm hep bize mi düşer?

Her gün sağlık emekçilerinin intihar haberlerini almaya başladık. Çok üzgünüz,  çok öfkeliyiz. Her sağlıkçı intiharının bir cinayet olduğunu ve cinayetin failinin sağlık sisteminin kendisi olduğunu söyledik ve söylemeye devam edeceğiz.

İşyerlerimiz de özellikle asistan hekimlerin ve hemşirelerin idarecilerden gelen sözel şiddete,  mobbinge maruz kalmaları tükenmelerine, depresyona girmelerine hatta intiharlara neden olmaktadır. İdarenin yasa ve mevzuat tanımayan yönetim anlayışı, iş yükü ve iş yoğunluğundan hak arayacak vakti bulamama, şikayet edilen yöneticilerin iktidarca ve hukuki süreçle korunması, sağlık emekçilerini umutsuzluğu ve çaresizliğe yönlendirerek değersizleştirmekte ve intihara sürüklemekte, adeta azmettirmektedirler.

Sadece son haftada Fethiye’de, Bursa’da ve Antalya’da peş peşe sağlık emekçilerinin intihar haberlerini duyduk. Sağlık emekçilerine yaşamlarının baharında ölümü bir kurtuluş olarak gösteren sağlık sistemi değişmek zorundadır. Mobbing, baskı, ağır çalışma koşulları, eksik personelle ve düşük ücretli kölece çalışma koşulları ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Sağlık emekçilerini yaşatmak, bir kişi dahi eksilmemek için sağlıkçı intiharlarını araştırılmasını sağlayacak ve örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz. 19.02.2021

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]