Ülkemizde ilk COVİD-19 vakalarının ilan edildiği 2020 Mart ayından beri, salgına karşı Aile Sağlığı Merkezlerinde yürütülen mücadele, sağlık çalışanlarının deneyimleri ve olağanüstü çabalarıyla sürdürülmektedir.  Şimdi de var olan sorunlara çözüm üretilmediği gibi   ASM çalışanlarının sorunlarına aşılama ile yeni sorunlar eklenmiştir.

Aile sağlığı merkezlerinde var olan hasta muayenesi, rutin aşılamalar, gebe ve çocuk takibi gibi performansa dayalı işler devam ederken Sağlık Bakanlığı aile hekimlerine COVİD-19 aşılarını 5’er dakikada bir aşı yapılacak şekilde randevu sistemi açmıştır. Yapılan itirazlar sonucu randevu aralıkları 10 dakikaya çekilmesine rağmen hala sistem ara randevular vermektedir. Bunun yanında aşı randevuları için oluşturulan 182 ve MHRSye çoğunlukla ulaşılamaması hastaların aile sağlığı birimlerinden hem telefonla hem yüzyüze randevu talep etmesine neden olmaktadır. Tüm bu durumlar pandemi döneminde yeterli koşulların olmadığı  (yetersiz havalandırma, fiziksel mesafenin korunamaması vb ) aile sağlığı merkezlerinde hasta yığılmalarına dolayısıyla hastalığın yayılma riskinin artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca rutin işlerin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanları ile beklemek zorunda kalan hastalar karşı karşıya getirilmektedir. ASM’lerin  randevu planlamalarını kendilerinin yapması hem daha kısa sürede işlerin bitmesini hem de iş yükünün azaltılmasını sağlayacaktır.

Pandemi döneminde dahi az elaman ile çok iş anlayışı devam etmektedir. Tek birimli aile sağlığı merkezlerinde aşı uygulamaları ile beraber iş yükü daha da artmış, bazı aile sağlığı merkezleri hemşire olmadan işleyişine devam etmek zorunda bırakılmıştır. Sağlık çalışanlarının sağlığını korumak bakanlığın görevi iken personel eksikliği ile sağlık çalışanları daha fazla çalışarak , hem bedenen hem ruhen yıpratılmıştır. Sağlık Bakanlığı daha fazla sağlık çalışanı ataması yapmalıdır.

Yeterli aşının olmaması da bir başka sorun olarak önümüzde durmaktadır. İlçe sağlık müdürlüklerinden günlük alınan aşı sayısı ile randevu verilen hasta sayısı arasında fark olduğu için hastalar aşı yapılamadan geri çevrilmektedir. Aşıların hastaya ulaşamaması halkın bağışıklanması sürecini geciktirmektedir. Sağlık bakanlığın bir an önce yeterli aşı tedarik etmesi gerekmektedir.

Belirttiğimiz sorunlar sağlık çalışanlarının virüsle temasını arttırırken yetersiz kişisel koruyucu ekipmanla hizmet verilmesi istenmektedir. Pandeminin başından beri (1yıldır)sendika olarak defalarca dile getirmemize rağmen hala İl Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlığı Merkezlerini görmezden gelmekte ve yeterli  KKE  sağlamamaktadır.

  1. basamak sağlık hizmetleri salgınla mücadele önemli bir yerdedir. Bu nedenle taleplerimiz biran önce karşılanmalıdır. Koruyucu ekipman olmadan sağlık emekçilerinin sağlığını ,aşı olmadan toplumun sağlığını koruyamazsınız. Sağlık emekçilerini dinlemeden ve doğru planlama yapmadan salgınla mücadele edemezsiniz. 19.02.2021

          SES Hatay Şube Yönetim Kurulu Adına

Şube Eş Başkanı Meryem Avcı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]