Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri Ankara Şehir Hastanesi Önünde Yapılmak İstenen Eylemin Engellenmesine ve Yaşanan Gözaltılara Tepki Gösterdi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Yurt-Sağlık Sendikası ve KESK Ankara Şubeler Platformu, SES Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek bugün Bilkent Şehir Hastanesi önünde yapılmak istenen eylemin engellenmesine ve gözaltılara tepki gösterdi. 

Genel Sekreterimiz Pınar İçel, sağlık emek ve meslek örgütlerinin sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin özlük hakları için bugün Ankara Bilkent Şehir Hastanesi önünde yapmak istediği açıklamaya saldıran polisin aralarında Ankara Şube Eş Başkanlarımız Nazan Karacabey ve Kubilay Yalçınkaya, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Yüksel Delice, önceki dönem Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara ve üyemiz Mahmut Konuk, Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve iş yeri temsilcimiz Ayşe Uğurlu ile Dev Sağlık-İş Örgütlenme Uzmanı Osman Çokaman’ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, bir an önce serbest bırakılmalarını istedi.

Saldırı olduğu için yapılamayan eylemde okunacak basın açıklaması metnini Genel Sekreterimiz Pınar İçel ve Dev Sağlık-İş Üyesi Reyhan Karadeli okudu. Basın açıklaması metni için tıklayınız 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]