Pandeminin başından beri alkışlanan biz sağlık emekçileri vergi yükünün enflasyon oranlarının altında ezildik ve ezildikçe yoksullaştık. Pandemi koşullarında izinsiz, dinlenmeksizin virüs yüküyle mücadele ederken tükeniyor ve her gün ölüyoruz. İnsanca yaşayacak, meslek riskimizi karşılayacak tek kalemde yoksulluk sınırının üstünde temel ücret diye isyan edip çığlık attıkça performans ve ek ödemelerle bizlere lütuf olarak sunuldu.

Hakkınız ödenemez dediniz, 2021 yılı sağlık emekçilerinin yılı olsun dediniz, ama vaat ettiğiniz ek ödemeleri bile sağlık hizmetinin tüm bileşenlerine adil ve eşit bir şekilde bile dağıtamadınız. Bugün Türkiye’de sağlık ve emekçileri ” Kasım ayı ek ödemeleri nerede?”  diye soruyorlar. Sorularına verilen cevap ise “hastanemizin performansa dayalı ek ödeme ücretlerinin hesaplanması için Sağlık Bakanlığı’nın EKOBS sistemini aktif hale getirmesi ve tüm ülke genelinde yayınlanacak ek ödeme genelgesi beklenmektedir” . Biz izinsiz, dinlenmeksizin her zaman canımız pahasına aktif bir şekilde görevlerimizin başındayız. Masa başındaki Sağlık Bakanlığı bürokratlarına sesleniyoruz sıcak koltuklarınızdan ödeme emri genelgesi hazırlamak için neyi ya da kimi bekliyorsunuz? Şüpheli TUİK verileriyle, manüple edilen enflasyon oranlarıyla ve giderek artan vergi dilimleriyle, yandaş sendikayla oynadığınız orta oyunu sonucu belirlediğiniz TİS zamlarıyla yoksullaştırdığınız ve 50TL’ye dahi muhtaç bıraktığınız sağlık emekçileri, sadaka değil tulumlarından akan terlerinin, koruyucu gözlüklerinde biriken buğunun, topuklarındaki sızının hakkını istiyorlar. Acilen ve derhal Kasım ayı ek ödemesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve sağlık emekçilerinin mağduriyeti giderilmelidir.

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak; ek ödeme, performans gibi ücret politikalarınıza bir önce son vermenizi ve yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret uygulamasına geçilmesini talep ediyoruz. 06.01.2021

 

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]