Toplumsal Bağışıklık Açısından Çok Önemli Olan Aşı İle İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri Sürece Dahil Edilmelidir

Facebook
Twitter
WhatsApp

Aşı ile ilgili son günlerde yürütülen tartışmalar gittikçe artmaktadır. Hükümetin pandemi sürecinde yaşadığı olumsuz pratik, sağlık emekçileri ve halk nezdinde düştüğü güvensiz durum pandemiyle mücadelede en önemli başlıklardan olan bağışıklama yöntemine yani aşıya karşı da ciddi bir güvensizlik oluşturmaktadır. Bu güvensizliği aşmak için aşağıdaki taleplerimizin dikkate alınması gerekmektedir.

  • Bağışıklamanın öneminin en fazla farkında olan ve virüs yüküne en fazla maruz kalan, en çok hastalanan ve hayatını kaybeden grup olan sağlık emekçilerinin Covid’e karşı geliştirilen aşılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgilendirilmesi gerekmektedir. Halkın bilgilendirilmesine temel katkıyı sağlık emekçilerinin sunduğu hesaba katıldığında konunun önemi daha da net anlaşılmaktadır. Bunun için de sağlık alanındaki emek meslek örgütlerinin temsilcilerinin içinde yer alacağı yeni bir pandemi ve aşı izlem kurulu kurulmalıdır.
  • Faz 3 çalışmaları tamamlanıp toplumla paylaşılmadan aşı yapılmasına başlanmamalıdır. Şirketler değil bağımsız akademik izlem grupları açıklama yapmalıdır.
  • Aşıların ticari bir meta haline getirilmemesi, şirketlerin kar edeceği bir alana dönüştürülmemesi ve altyapısı uygun olan tüm ülkelerce üretilebilmesi için patente tabi tutulmamalıdır. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de uluslararası düzlemde baskı unsuru olmalı ve DSÖ başta olmak üzere BM, AB gibi kurumlar nezdinde girişimler yapmalıdır.
  • Ülkemizde yeniden aşı üretilmesi için, kapatılan aşı fabrikaları yeniden açılmalıdır. Aşı üretim merkezleri için bütçe ayrılmalı ve tıp fakültelerinin bu konuda çalışma yürütebilmesi için olanak sağlanmalıdır.
  • Tüm topluma yetecek kadar aşı tedarik edilmeli ve yapılacak tüm aşılar ücretsiz olmalıdır.
  • En önemlisi de salgın kontrolü aşıya daraltılmamalıdır. Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütlerinin yaptığı bu https://ses.org.tr/2020/11/pandemiler-ile-nasil-mucadele-edilir açıklamadaki talepler dikkate alınmalıdır.

Sağlık Bakanlığı ve iktidara pandemideki politikalarından doğan güvensizlik nedeniyle aşılamada eksiklikler olmasının, önlenebilecek ölümlerin yaşanmasının muhtemel olduğunu hatırlatmak isteriz. Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerine kulak vermeye davet ediyoruz. 09.12.2020

                                                                                                                                     Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]