Tüm dünyada etkisini göstermeye ve yayılmaya devam eden Covid-19 pandemisi kapsamında Türkiye’de de vaka sayıları giderek artmakta, ülke pandemi gidişatı bakımından da sağlık sistemi bakımından da alarm vermektedir.  İlimizde vaka artışının yüzde yüz olduğu doğrudan Sağlık Bakanı tarafından açıklanmıştır. Bu durum İlimizde sağlık çalışanlarının iş yükünü artırmış daha uzun süreli çalışan personel yorulmuş ve yıpranmıştır. İlimizde Sağlık yöneticilerinin salgınla mücadele eden halk sağlığı ve sağlık emekçilerini koruyacak, rahatlatacak küçük tedbirleri almadığı aksine iş yoğunluğunu artırdığı ve çalışma koşullarını daha çekilmez hale getirdiği tarafımızdan izlenmektedir.

Şöyle ki

1-Halk Sağlığı laboratuvarında Pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının mesai saatlerinin 08-24.00 şeklinde düzenlenerek uzatıldığı ve bu uzun çalışma süresinin karşılığında bir gün izin kullandırıldığı,

2-Halk sağlığı laboratuvarında çalışan sağlık emekçilerinin bu süre içerisinde öğlen ve akşam yemeklerinin “ödenek olmadığı” gerekçesi ile kesildiği,

3-ilimizde sağlık çalışanlarından oluşturulan filyasyon ekiplerinin yoğun ve uzun süreli çalışma saatlerine rağmen yemek yiyebilecekleri bir yer gösterilmediği ve personelin sağlıksız koşullarda bu ihtiyaçlarını karışılmak durumunda kaldığı görülmektedir.

4.Kamu çalışanlarının çalışma saatlerinin altı saate indirilmesine karşın, sağlık çalışanlarının  fazla çalışma saatlerinin ek mesai olarak ödenmesi, ve sağlık çalışanlarının da  dönüşümlü mesaiye geçilmesini ,

5.sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmak ve pandemi nedeni ile acil olmayan poliklinik ve ameliyatların durdurulmasını,

  1. İlimizde mutlaka kesintisiz 14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI’nın uygulanmasını talep ediyoruz..

Samsun Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünden Sağlık Emekçilerinin bu zorlu koşullarda çalışma şartlarını rahatlatacak, motivasyonlarını arttıracak gerekli düzenlemelerin yapılmasını acilen talep ediyoruz.

 

 

Aysel OCAK

SES Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]